“Ajjeefamuuf Barbaadamaa Jirra, Garuu Eenyu Akka Tahe hin Beeknu” MM Abiyyi Ahimad.

“Ajjeefamuuf Barbaadamaa Jirra, Garuu Eenyu Akka Tahe hin Beeknu” MM Abiyyi Ahimad.

Haala yeroorratti koreen Manajematii Biltsiginnaa Damee Oromiyaa Walgahii ariifachiisaa taa’ee ture guyyaa lama dura. Walgahiin kun obbo Fiqaaduu Tasammaatin kan durfamee dha. Yaadi marii kanaaf dhiyaate ajandaa “Mana Marii Nageenyaa” akka dhaabaa fi mootummaatti karaa qabsiisuu dha jedha.
Yaaddowwan ajandaa kanaa keessaa tokko ajjeechaan hooggantoota mootummaa irratti raawwachuu waan danda’uuf eegganoo fi eegumsi VIP akka cimu qajeelfama MM Abiyyi Ahimad dabarsan irratti hojii qooddachuu ture. Ergaa fi kallattii Muumichaati jechuun Fiqaaduun kan dubbate kunooti.
======
Yeroo kamittuu ajjeefamuu dandeenya. Qaamni nu ajjeesuu barbaadu garee 5 dha.
1ffaa, muufattoota OPDO keessaa ,
2ffaa, Muufattoota Amaraa keessaa,
3ffaa, Wayyaanee,
4ffaa, “ABO Shanee” ti
5ffaa, Muufattoota Waraana keessaati jedhan. Garuu eenyuu fi eessatti maaltu akka kiyyeeffame beekuun rakkisa waan taheef eegumusi VIP akka cimuu fi surveillance magaalotaa akka jabaatu qajeelfamni darbe.
 
 

#GERD

የዘንድሮ ሙሌት ውሃ ከመያዝ በላይ ነው !!

በተያዘለት ጊዜ ውስጥ አለ በመጨረሳችን ለግብፅ ጥሩ አጋጣሚ እንደፈጠረ ሁሉ ዘንድሮ ሁለተኛ ሙሌት አለማካሄድ ኢትዮጵያን ዋጋ ያስከፍላታል። በመጀመሪያው ዙሪ የተሞላው 4.9 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ሲሆን ዘንድሮ ለመሙላት የተያዘው 11.1 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር በመጨመር በአጠቃላይ ከግድቡ ጀርባ የሚኖረውን የውሃ መጠን ወደ 15 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ከፍ በመድረግ ከግድቡ ጀርባ የሚፈጠረው የውሃ ከፍታውን 590 m as l ላይ በማድረስ በሁለት ታርባይኖች ሀይል ለማመንጨት ታቅዶ እየተሰራ ነው።
 
የዘንድሮውን የውሃ ሙሌት critical የሚያደርገው once 15 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ከተያዘ ግብፅም ሆነ ሌላ አካል ለራሱ ስባል የግድቡን ደህንነት መጠበቅ ይጀምራል። ምክንያቱም ትልቁ የአባይ ፍሰት (per month) እነ ሱዳንን ለጎርፍ አደጋ የሚያጋልጥ በወርሃዊ ሐምሌ የሚፈጠር ሲሆን ይህም በመጠንም 15.11 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር አከባቢ ነው። ይህ ማለት አባይ ግድብ 15 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ውሃ ይዞ ጥቃት ቢደርስበት የታችኞቹ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል።
 
ምስሉ ላይ ያለው የመጀመሪያው ያለፈው አመት የተሞላ (4.9 BCM) ሲሆን ሁለተኛ ላይ ያለው ዘንድሮ ለመሙላት የታቀደ (የውስጠኛው ከለር) ሲሆን በአጠቃላይ ግድቡ ተሞልቶ ሲያልቅ 74 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ይይዛል። የሚፈጠረው ሰው ሰራሽ ሀይቅም ሁለተኛ ምስል ላይ እንደሚታየው በርካታ ደሴቶችን ይፈጥራል (this is one of the reason why የአማራ ፅንፈኞች መተከል ዞንን (ውሃው የሚያርፍበት አከባቢ) ወደ አማራ ክልል ለመጠቅለል 24/7 እየሰሩ የሚገኙት)

Tamiru L Kitata


OMN: Turtii Miseensa WBO bara Dargii irraa hanga bara Wayyaanetti qabsoo uummata Oromoo sossoosaa turte Raggaatuu Roobaa wajjiin turtii taasifnee jirra

Nama dhukkubsa 
Waraanni Kaayyoo qabne Shiftaan Ergama itti Kenname malee Seeraa Waraana fi Kabaja Namoomaa hin qaban. WBOn Waraanni Kaayyoof Qabsaa’u Booji’amaaf kabaja laatee Kan Madaa’e fayyisee kan isaan waliin hojjatuu fedhu Simatee Kan Maatitti galuu fedhu geggeessaa ture.
Gootummaa WBO fi Kaayyoof Qabsaa’un akkana!