Ajjeechaan kantiibaa Gullisoo hojjettoota mootummaa rifaasise

Ajjeechaan kantiibaa Gullisoo hojjettoota mootummaa rifaasise

KOMINIKEESHINII GULLISOO/FACEBOOK

(bbcafaanoromoo)—Godina Wallagga Lixaatti Kantiibaan Magaalaa Gullisoo Obbo Abbabaa Takkaaliny hidhattootaan mana isaanii keessatti ajjeefaman.

Owwaalchii kantiibaa ji’oota muraasa darbanif magaalitti bulchaa turan guyyaa kaleessaa raawwateera.

Obbo Abbabaan Dilbata galgala mana isaanii keessatti akka ajjeefaman Itti – gaafatamaan Waajjira Bulchinsaafi Nageenya Aanaa Gullisoo Obbo Tasfaa Likkaasaa BBC’tti himaniiru.

”Adda isaaniirra rasaasa lamaan bitaafi mirgarra balbala isaanii irratti dhahani,” jedhan.

“Kan inni du’e achumatti. Ergasiimmoo mana lixanii laapitoppiifi barreeffama maqaa gaggeessitootaa qabuufi walgahiif qopheesse fuudhanii bahan,” jechun himan.

Lakkoofsi namoota ajjeechaa kanaan shakkaman gara jaha akka tilmaamamu maatiin qaamolee nageenyaa ajjeechaa kana qorataniif himaniiru.

Ajjeechaan kuni erga raawwate as ‘namni to’atame hin jiru’ kan jedhan Obbo Tasfaan qorannoon itti fufuu himu.

Gaafa Sambataa galgalallee Godina Qeellam Wallaggaa Magaalaa Gidaamii keessatti boombiin humnoota nageenyaa irratti erga darbatameen booda namoonni lama ajjeefamanii turan.

Ajjeechaa irra deddeebbiin gama Lixa Oromiyaatti raawwatun sodaa keessa seenuun hojjettonni mootummaa, daldaltonniifi qonnaan bultoonni gara giddugaleessa Oromiyaa akka baqataa jiran dhihoo BBC’tti himaniiru.

Ajjeechaan eenyutu shakkame?

Manni kantiibaa Obbo Abbabaa Takkaaliny qarqara magaalaa Gullisoo gara Ayiraa deemsisurradha. Bakka kanas qondaaltonni mootummaa olaanoo magaalichaa hedduun ni jiraatu.

Akka haadha warraa isaanii irraa qondaaltonni odeeffatan himanitti namoonni ajjeechaa kana raawwatan uffata siviilii (kan waraanaa kan hin taane) uffataniiru.

Ajjeechaa booda marii hawaasa waliin taasifamen nama shakkinu dhabne kan jedhan Obbo Tasfaan hawaasni akkasumas hojjettoonni mootummaa rifatuu keessa jiraachuu himu.

”Ajjeechaa booda hojjettonni baay’ee rifatanii jiru. Ajjeechaan kuni nurras hin gaha sodaa jedhu qabu. Sababa kanaaf hojjettonni magaalaa kaleessa hojii hin seenne,” jedhan.

KOMINIKESHINI GULLISOO/FACEBOOK Goodayyaa suuraa Magaalaa Gullisoo bara 2017

Erga magaalaa bulchuu eegalanii naannoo ji’a jaha hin caalani kan jedhan Obbo Tasfaan isa dura itti gaafatamaa BLTO Aanaa Gullisoo turan jedhan.

Dhaloonni isaanii aanaadhuma bulchan kana, bakka Jaarso Birbir jedhamudha jedhan.

Odeeffannoo dabalataa qorattoonni maatiifi hawaasa biraa argataniin namoonni ajjeechaan shakkaman manaa bahanii daggala manaa gadi jiru seenuun gara ganda Kurfeessaa jedhamutti baqatuu isaanitu himame.

Kunis ta’u waraana kana dura ABO jala sosso’aa ture ajjeechaa kanaaf akka shakkan qondaalli nageenyaa kun BBC’tti himaniiru.

”Isaanuma jennee kan nutti shakkinu,” jechuun kan himan Obbo Tasfaan ”Adda Bilisummaarraa kan adda bahanii kan ofii isaanii socho’aa jiran daggala keessa baay’eedha,” jedhan.

Waggaa darbe magaalaadhuma Gullisoo keessa baankiin Daldala Itoophiyaa, Kan Hojii Gamtaa fi Baankiin Awaash hidhattootaan saamamanii turan.

Mootummaan hidhattoota ABO jala turanin saamaman jedhee ture.

Ajjeechaan akkamin raawwate?

Abbaa ijoollee lamaa kan ta’an Obbo Abbabeen Dilbata galgala mana keessa televijinii ilaalaa laapitoppii isaanii irratti barreessaa akka turan himu qondaalli dubbisne.

Galgala ”sa’aatii 4 ta’uuf 10 hir’uutti manaa isa waamani. Jalqaba mucaan isaa waggaa 10 hin guunne manaa baanaan, isa ol deebisani abbaa waamnaan gadi bahe rasaasa lamaan rukutani,” jedhan Obbo Tasfaan.

Ajjechaan akkanaa gama Lixa Oromiyaa keessumaa yeroo MM aangootti dhufuuf jedhan eegalee itti fufeera.

Kana dura qondaalli nageenyaafi kan dhaaba ODP Godina Qeellam Wallaggaa ajjeefamaniiru. Ji’oota muraasa dura immoo kantiibaan magaalaa Dambi Dolloo shugguxiidhaan rukutamanii lubbuun hafaniiru.

Gama kaaniin immoo kantiibaan magaalaa Naqamtee dhimma rakkoo nageenyaan wal qabatee komaand Postiidhaan hidhaa seenuun isaanii ni yaadatama.

Rakkoo nageenyaa gama Lixa Oromiyaa jiru hiikuuf mootummaan waraana kan bobbaase yoo ta’u turtii keessa garuu ajjeechaan itti fufeera.

Ajjeechaa kanaaf hawaasni waraana duraanii ABO bosonatti hafe dabalatee kan mootummaallee ni qeeqa.