Ajjeechaa shamarree Seenaa Raggaasaan ‘qaama shakkinu hin qabnu’ jedhu maatiin

Ajjeechaa shamarree Seenaa Raggaasaan ‘qaama shakkinu hin qabnu’ jedhu maatiin

Godina Shawaa Lixaatti jiraattuu magaalaa Gincii kan turte shamarree Seenaa Raggaasaa ajjeechaanshee erga dhagahame booda yaadootni garagaraa himamaa jiru.
Ajjeechaan kun Sambata Duraa galgala naannoo sa’aa tokkootti raawwatamuusaa BBCtti himan obboleessi shamarree kanaa Obbo Leenjisaa Raggaasaa.
 
”Obboleettii isheefi hiriyaashee waliin gara manaa osoo galanuu namootni uffata gurraacha uffatan lama duubaan dhufanii balbala mana keessa jiraatan irratti rasaasaan ishee dhahe,” jechuun BBCtti himan.
Shamarree Seenaa waqtii sanatti maatishee magaalaa Olonkomii jiran biraa galaa akka turtes Obbo Leenjisaan himaniiru.
 
Itti Gaafatamaa Waajjira Komunikeeshinii Aanaa Dandii kan ta’an Obbo Biyyasaa Hirkoo, “Dhugaa dubbachuuf taanaan ‘mana hidhaatii baatee qaama mootummaatin miidhaan kun irratti qaqqabe’ kan jedhu olola sobaati,” jedhan.