Ajjeechaa Haacaaluu: Siidaa Raas Mokonnon Hararitti diigameen warreen shakkaman shorokkeessummaan himataman

Ajjeechaa Haacaaluu: Siidaa Raas Mokonnon Hararitti diigameen warreen shakkaman shorokkeessummaan himataman

SOCIAL MEDIA (L) & GETTY IMAGES (R) Ibsa waa’ee suuraa, Siidaa abbaa mooii H/Sillaasee,Raas Mokonniin W/Mikaa’el magaalaa Hararitti jige

(afaanoromoo)—Abbaan Alangaa Federaalaafi Abbaan Alangaa Oromiyaa ibsa waloo har’a baasaniin ajjeechaa Artist Haacaaluu horodofee hokkara uumameen namoota shakkaman 5,728 irratti himanni galmee 488 jalatti kan baname yoo ta’u, isaan keessaa namoonni 63 siidaa Raas Mokonnon Hararatti diigameen walqabatee shorokkeessummaan himatamaniiru jedhan.

Ajjeefamuu Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee yakkawwan raawwataman jedhamaniin walqabatee qorannoon taasifamaa ture xumuramuu isaa Abbaan Alangaa Federaalaa har’a beeksiseera.

Abbaan Alangaa Federaalaafi Abbaan Alangaa Oromiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa waloo baasaniiru.

Itti-aanaan Abbaa Alangaa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa ibsicha keessatti akkas jedheera:

– Galmee himannaa 488 baname irratti namoonni 5,728 irratti himatni banameera.

-Himatamtoota 3,377 ta’an yakka mootummaa Federaalaa jalatti ilaalamu keessatti waan raawwatameef itti-gaafatamni isaanii Abbaa Alangaa Federaalaa yoo ta’u, himatamtoonni 2,351 ta’an ammoo Abbaa Alangaa Oromiyaa jalatti ta’a jedhameera.

– Abbaa Alangaa Federaalaatiin himatamtoonni galmee 144 jalatti himannaan isaanii qophaa’eera.

– Abbaa Alangaa Oromiyaatiin ammoo galmeen himannaa 374 banameera

– Namoota himannaan irratti baname keessaa 63 kan ta’an sababa siidaa Harara keessatti diigameen seera shorokkeessummaan kan gaafataman ta’u.

Ajjeefamuu Artist Haacaaluu Hundeessaan booda hokkara uumameen lubbuun namoota 167 darbeera.

Namoonni 360 qaamni kan miidhame yoo ta’u, qabeenyi Birrii Biliyoona 4 673 olitti tilmaamamu ammoo manca’uu isaa qorannootiin qulqullaa’eera jechuun FBCn gabaaseera.