Caamsa 27/2018 Yakka Ajjeechaa Gooticha Oromoo Abdii (Gammachiis) Baddeessaa irratti kaleessa rawwatamee sirna Awwaalcha isaa

Caamsa 27/2018 Yakka Ajjeechaa Gooticha Oromoo Abdii (Gammachiis) Baddeessaa irratti kaleessa rawwatamee sirna Awwaalcha isaa har’a Magaalaa Ambootti uummatni Oromoofi Qeerroon dargaggootni Oromoo kumoota hedduun bahanii mormiifi dhaadannoo guddaa dhageesisuun gaggeessan kanuma waliin wal qabatee magaalaan Amboo haala ulfaata keessatti argamti. Waraanni shororkeessan wayyanee koomandi postiin boombii gaazii qilleensa summeessuu hedduminaan uummatarratti dhukaasuun uummata shororkeessa jirti.

Oromia News Network – ONN


Guyyaa kaleessa nama cimaa Amboon of harkaa qabdu du’a of bira dhabnee.Gammachis Badeessaa jedhama Falmaatafi qabsa’a dhugaa umurii isaa guutu hiriyoota isaa waliin nama quuqaama sabasaf rakkacha turedha.keessaattu bara maaster pilaanii 2006 irra kaase seera farraa shororkessummaadhaan himatame sankaleetti hidhame achii bahee booda hanga ammaatti barbadama nama turedha.yeroo darbe yeroo koomandii poostiin marsaa lammaaffaa kun labsame kaase immoo daraan ajjeesuuf barbadda turan.guyyaa kaleessaa garuu akka hin taanetti bakkaa inni jiru Mana onaa keessati itti marsudhaan qabuf yeroo deemanitti lukkeelee wayyanee waliin dhukasa walitti banani.rasasni inni keessa qabu yeroo tokkotti galtuu diinaf harka hin kennuu diinni na ajeessu manna jedhe raasasa tokkitti isa harkatti hafteen kunoo akkuma argitu kanatti morma isaa jalan ofitti dhukkase of ajjeesse.
Qabsa’an ni kufa qabsoon itti fufa .”