Ajjeechaa fi Hidhaan Jumlaa Humnoota Mootummaatin Raawwatamaa Jiru, Hokkara Babal’isa Malee Furmaata Hin Fidu

Ajjeechaa fi Hidhaan Jumlaa Humnoota Mootummaatin Raawwatamaa Jiru, Hokkara Babal’isa Malee Furmaata Hin Fidu

(Ibsa ABO: Hagayya 21, 2020)
Duulli hidhaa fi ajjeechaa humnootni mootummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran biyyattii gara hokkaraa fi diigumsa caaluutti geessa malee furmaata fidu kan hin qabne tahuu ABOn cimsee hubachiisa.

Keeysumaa guyyoota Sadan kana mootummaan hidhattoota baay’inaan Oromiyaa keessa bobbaasuun Ummata nagayaa kumaan lakkaawamu hidhuu fi lammiilee siviilii gaaffii dhiyeessan irratti dhukaasa banameen dhibbootaan madeessuu fi ajjeesuun isaa gochaa ulfaataa fi gonkumaa fudhatama hin qabnee dha.

Mootummaan hidhaa fii ajjeechaa ummata nagayaa irra gahaa jiru irratti saffisaan akka of keessa ilaalu, miseensotaa fi hogganoota dhaabbilee siyaasaa, walumaagalatti hidhamtoota siyaasaa Oromooo badii malee hidhe hatattamaan hiikuun gaaffii siyaasaa dhiyaataa jiruuf hogganoota siyaasaa ABO, KFO fi jaarmyaalee Oromoo fi kanneen biroo wajjin deebisaa akka argamsiisu gaafanna.

Humnoonni hidhattootaa mootummaadhaan bobbaafamtanii lammiilee keessan ajjeesaa fi dararaa jirtan daddaffiin gochaa kana irraa dhaabbattanii seeraaf abboomama qabdan akka agarsiiftan gaafataa, kanneen ajjeesuu fi madeessuu dabalatee yakka bifa hundaa ajajuu fi raawwachiisuu keessaa harka qaban qoratamee adda baafamuun daddaffiin akka seeraaf dhiyaatan Addi Bilisummaa Oromoo cimsee gaafata.

Ajeechaa fi hidhaan Jumlaa Humnoota Mootummaatin Raawwatamaa Jiru hokkara caalaattuu akka bal’isaa hin deemne yaaddoo Ummataa tahuu gadi jabeessinee hubachiifna.

Injifannoo Ummata Bal’aaf!!
Adda Bilisummaa Oromoo
Hagayya 21, 2020

የኦነግ መግለጫ