Ajjeechaa Dhiha Oromiyaatti Raaw’atame Jabeessinee Balaaleffanna-(Ibsa ABO)

Ajjeechaa Dhiha Oromiyaatti Raaw’atame Jabeessinee Balaaleffanna
 
(Ibsa ABO –Sadaasa 3, 2020)
 
Guyyaa dheengaddaa, Sadaasa 1, 2020 Dhiha Oromiyaatti lammiilee irratti ajjeechaan raawwatamuu miidiyaalee irraa kan dhageenye yoo tahu, ABOn ajjeechaa kana sagalee jabaadhaan akka balaaleffatu hubachiisaa, gadda cimaa itti dhagahames ibsa.
Akkuma tana duras jedhamuun aadeffatametti qaami mootummaadha ofiin jedhu, ajjeechaa kana humna TPLF fi ABO-Shaneetu raawwate jechuun ibseera.
 
Jaarmayaan ABO-Shanee jedhamee beekamus tahee kan maqaa kanaan of waamu garuu barbaadnee dhabne. Ummatoota Itoophiyaafis tahee hawaasa addunyaaf eenyummaan jaarmayaa maqaa kanaan himatamaa jiru ifa miti.
 
Gochi kunii fi gochaaleen fakkaatoon raawwataman marti qaama walabaa fi aminummaa qabuun yeroo gabaabaa keessatti qoratamee warreen ajjeechaa kanaan miidhamanii fi ummatoota Itoophiyaatiif akkasumas hawaasa addunyaatiif akka ifa tahu gaafanna. Kanaan ala qaamonni hundi odeessa ummatoota walitti buusuu fi saboota jidduutti wal shakkii uumu bifa kamiituu facaasuurraa akka of qusatan dhaamna.
 
Maayiirratti jeequmsaa fi rakkoon nageenyaa lammiilee gaaga’aa jiru xiyyeeffannaa jabaa argatee furmaanni itti laatamuu baannaan irra hammaataa akka deemu ABO ibsa baaseen hubachiisuun kan yaadatamu yoo tahu, balaa argaa jirru kana hambisuu fi lammiilee Oromiyaa jeequmsa caalurraa baraaruuf furmaanni jiru tokkichi Mootummaa Cehumsa Biyyaalessaa Oromiyaa ijaaruu waan taheef, lammiileen hundi akka qooda isaa gumaachan waamicha keenya irra deebiin haaressina.
Irra deebi’uun ABOn Dhiha Oromiyaatti lammiilee irratti raawwatamee fi tana duras bifa fakkaataadhaan dhaqqabe hunda sagalee jabaadhaan akka balaaleffatu hubachiisaa, maatii fi firoota warreen lubbuu dhabanii akkasumas nagaa jaalattoota hundaaf jajjabina hawwa.
 
Injifannoo Ummata Bal’aaf!
Adda Bilisummaa Oromoo
Sadaasa 3, 2020
Qabsaawota Adamsanii Hidhuun