” Ajejaan Keenya Eenyu? , Qarshiif moo Yakkaaf nama hiina?”Humna Addaa Oromiyaa.

” Ajejaan Keenya Eenyu? , Qarshiif moo Yakkaaf nama hiina?”

ODM Kutaa 2 ffaaa Seenaa Ilmaan Oromoo hundiniyyuu keessatti sadarkaa maal irraa akka jirru of madaalu qabnudha.


OMN:ቆይታ ከቤንሻንጉል የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ከኢንጅነር ኢብራሂም ዩሱፍ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ (Dec 17, 2020)


የሱዳን ጦር ቋራ ገብቷል? ዶ/ር ደብረጽዮን ጥገኝነት ጠይቀዋል? አማራ ክልል ውስጥ ጥቃት የከፈቱ ታጣቂዎች፣ የአዲስ አበባ የመሬት ዘረፋ| ETHIO FORUM


, #Qarshiif moo #Yakkaaf nama hiina?”
 
Humna Addaa Oromiyaa, Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa fi Waajjira Paartii gedduutti waldhibdee hamaan dhalatee jira. Sababaan waldhibdee kanaa gaaffilee komaandaroonni Humna Addaa kaasanii dha.
 
Gaaffiwwan komaandoroonni kaasan keessaa muraasni:
– Ajejaan keenya eenyu? Hunduu maalif nu ajejuu barbaada?
– Waajjirri PP nama hidhaa jedhee qarshii guddaa ega fudhatee booda gadhisaa jedha. Namni qarshiif moo yakka hojjeteef hidhama?
– Namni hidhame qarshii 20,000 haga 300,000 kaffaallee bahaa jira. Kana ammoo Waajjira paartitu dhoksaan nyaataa jira. Maalif maqaa keenyan daldaltu?
– Gaafa leenjinu magaalattii nageenya ummataa eegdu nuun jettan. Amma garuu bosonatti lolaa jirra. Leenjii gahaa malee lola riphee lolaatti bobbaanee dhumaa jirra. Kun maalifi? Maalif RIB fi poolisiin Federaalaa hin bobbaane? Kkf gaaffii hedduu kaasan.
Kanuma irratti koree dhoksaa ijaaruun Humna Addaa kana fayyadamuun daldaltoota maqaa “Shanee” jedhuun yakkanii Harargee, Arsii ,Baale fi Adaamaatti qarshii guddaa irraa guuraa kan jiran:
1. Alamuu Simee …waajjira PP
2. Araarsaa Mardasaa…Poolisii irraa
3. Abbabaa Garasuu..PP irraa
4. Awwaluu Abdii..qarshii guuraa
5. Addisuu Araggaa…waajjira President irraa
5. Commander Girmaa Galaan.. poolisii irraa
6. I/A Commander Indaalee Qumillaachoo (saban Amaara)…Humna Addaa irraa yoo tahan kantiibota, bulchitoota godinaa fi aanaa waliin hojjetu.
Yeroo ammaatti nama hidhuun carraa hojii dabballeef uumamee ittiin maallaqi guddaan nyaatamu malee dhimma yakkaa fi siyaasaa waliin hidhata tokko akka hin qabnes beekameera.
~ Finfinnee star Media


Diraamaa PP ijoollee isaan WBO Tigiraay keessatti TPLF wajjin nu rukuttee jedhanii OBN irratti fidaan fuullaa isaani WBO warra bosona jiru waliin wal bira qabaa ilaala.