“Ajeechaa siyaasaa Abiyooti Kaasayee Oromoo irrati labseen Oromoon Ajeefama jira.

“Ajeechaa siyaasaa Abiyooti Kaasayee Oromoo irrati labseen Oromoon Ajeefama jira.

Ajeechaa Barattuu Haayimannoot Badhaadha Ajeecha siyyaasa mootummaan itti raawatame dha, Abiyi Ahmed Oromoo waga 1000 akkan hin kaneetii caabsina dhadannoo jeedhu Shamararen qarroo Oromoo tate kun ajeechan suukaneesan irrati rawwate Ajeecha Haayimannoot Badhaadha kun Ajeecha Yeshawalel Mengistu irrati EPRP rawwate kan wal fakkatu ajjesha suukanesa ta’uun yeesudha sana ibsanun marma ture. Ajeecha kun ergasi hin dhabane.Barattuun armaan gadii tunni jirattu Magaalaa Adaamaa yoo tattuu maqaan ishee Haayimanoota Badhaadhaa Fayyisaajedhamitti Pirakitikemi(practical) kan batte akkasumaas eebaaf qophii irraa kan jirtu fi guyyaa kaleessaa Hospital Leencaa gurraacha(Xuqqure Anbasa Hospital)keessatti kutaa labartory keessatti duutee argamitte jedhu.
 
Abiyii Magala keesa kashalabe malaqan bitee qarroo Oromoo ajeesisa, Liyuu Hailiin Amhara lafa Oromoo irrati Oromoo akkasi yeerroo ajeesu Oromoon ama ilee ta’ee ilaala, Oromoo diina ajeesuu safuu goodhate of diinan ajeefamu amoo akka diini waan mirga qabuti fudhate caalise jira. Oromoo diina of irra lamsheesu waan bayee tofta 1000 fayadamu danda’aa nama Afaan Oromoo hin dubane deebi deebisuu dhisu Mana horma lixee bityuu hormati gugugru dhisuu diina mada galii gogogse of keesa basuu dhise utuu diini akkasiti isaa salphise isaa ajeesuu. Mana diina seene nyachu kunkolata diinan deemu Kolejii diina seene barachun diina fuudhun kkf goochun Oromoon diina uuguurre boycott goodhe of keessa basuu dhise amate ta’uun isaa rakkoo hamaf isaa saxiila Walda lafa Oromiyaa irra jiru hunda keesati Afaan koo waqeefatamuu qaba jeedhe, luba Oromoo gegefamu qaba jeedhe falmachuu dhisee diini luba jeedhe kan isaati bobase kadire killer hara dhungachun Oromoof salphina gana waan bayeetu Oromoo irra ga’uuf deema nu dhaga’uu didan ijarama jeenan didan, kaayyoo dhiftan Girsa, media fi ergamtoota diina jaalaa hirirtan.”