Ajajaan humna addaa Oromiyaa K/Indaalee Qumillaachaw ‘du’e’ jedhamee sirni awwaalcha isaa har’a

Ajajaan humna addaa Oromiyaa K/Indaalee Qumillaachaw ‘du’e’ jedhamee sirni awwaalcha isaa har’a

Hagayyaa 09, 2021 awwaalcha isaa bataskaana Sillaasee Araat kiilotti gaggeeffamaa jira!
#Kumaandar_Indaaleen waggaa 1 dura gaafa aggaammii Jawaar bilbilaan Eegdota Jawaarin ‘’ba’aa deemaa” jedhee ajaja kennaa ture tahuun isaa ni yaadatama.
ኩመንዳሪ እንዳለ ቁምለቸው የኦሮሚየ ልዩኃል አዘዥ የዘሬ አንድ አመት በፍት በለሊት ጃወሪ ግዳል ተብሎ በውድቅት ለሊት ናፍጠኞቹ ወዳጃወር ቤት የለኩት እሱም በተራው በገዘ ቤቱ ውስጥ ሞቶ በመገኛቱ ዘሬ በስለሰ የቀብር ስናስራአት ተፈጻሜ ። የነ የቤራዊው ዳንነት ዋና አለፍ የነበሬው ዳመለሽ ይቀራል ።