These are Agazi soldiers arrested while robbing people at gun point in Guder, West Shawa.

These are Agazi soldiers arrested while robbing people at gun point in Guder, West Shawa. Local residents and police arrested surrounded and captured them at the scene. 
========
” Haalli Amboo fi Gudar nama yaaddessa.
H<

Kaleessa Gudar keessatti waraanni Agaazii saamicha uummataarratti bobba’an qabamanii jiru.

Haaluma kanaan immoo Amboo keessatti namoonni hin beekamne uummata magaalaa Amboo goolaa jira. Halkan halkan namoota #Waraanuun saamichi gaggeeffamaa jira. Gochaan akkasii kan raawwachuu danda’u waraanuma agaazii dha. LYM dahoo godhachuuni.
Torboota darban keessa namoota hedduutu waraanamee jira.

Kaleessa galgala Mucaa harka qaldheessa mana namaatti hojii humnaan bulu #Tsegayee_Biraanuu jedhamu kaleessa Halkan ajjeefamee buleera.
OPDO poolisoota agaaziif ajajamtu qofa qabdi. Uummata isheef eegumsa gochuu dadhabdee jirti.

Poolisoonni Oromiyaa Biyya eeguurra Wayyaanee eeguu filattee jirti. Poolisiin Uummata isaa hin eegne haa badu.’
Jawar Mohammed