Afaan Oromoo Afaan Federaala ta’uu ilaalchisee gaafii gaafatameef deebii Dr.Abiy Ahmed

Afaan Oromoo Afaan Federaala ta’uu ilaalchisee gaafii gaafatameef deebii Dr.Abiy Ahmed
Jawar mohammed Akkuma ati “Kan Gandaan Nu qoodu Deemee Shunkurtii haa dhaabu” jette Sanitti Kan Amma Gandaan nu hidhee, Nu Miidhee, Nuus Qoodu Jiru Kaabinota Sadarkaa Gadiitii akka Deemanii Akaafan irratti nuuf hojjadhu!!
የሽፍታው ወያኔ ወንጀል ለምን በዶክመንታሪ መልክ ወጣ ብለው ያዙኝ ልቀቁኝ የሚሉት አክትቪስት ነን ባዬች ምን ይሁን እንደሚሉ ግራ እየገባኝ ነው። ወንጀል መሰራቱን እያወቅን ወንጀል የተሰራባቸው ሰዎችን እያየን ለምን ቪዲዮው ተሰራ ነው ወይስ መልእክቱ ምንድነው? ማንም ይሁን ምንም ወንጀለኞች ባለፉት 27 የሰቆቃ አመታት የሰሩት ስራ ሁሉ መጋለጥ አለበት፣ይሄን አይነት መረጃ ሊበረታታ ይገባል አንጂ አይኮነንም። ወያኔ ሕዝብን ከሕዝብ ጋር ለማጋጨት ሲሰራው የነበረው ዶክመንታሪና በወያኔ በደል ስለተፈፀመባቸው ሰዎች የተሰራውን ዶክመንታሪ ማወዳደር ሐላፊነት የጎደለው ነው።
የሽፍታው ወያኔና የጀሌዎቹ ወንጀል ለሕዝብ መቅረቡ ወደፊት ለሚገነባው ፍትህ መሰረት ነው የሚሆነው። አሁንም ያሉ ወንጀሎች ከነፈፃሚዎቹ ተዘክዝከው መነገር አለባቸው።ወደሗላ የሚያደርግ ነገር የለም፣እውነት ነው እየተነገረ ያለው። ይሄ እውነታ የማይስማማህ እራስህን ጠይቅ።


#የቄሮ_ትግል_አጭር_Documentary_ይከተታሉ
ቄሮ ህይወቱን መስዋዕት ከፍሎ በአመጠው ነፃነት ከእንቅልፈቻው የበናኑ እና #ከ150 ዓመት የአንድን ናፈቂዎች ይህን ውጤት መቀልባስ አይችልም::


Maqaanshee “Senayit Mebratu’ jedhamti. Maa’ikelaawwii keessaatti Biiraafi dhugaatii quuftee dhuftee ija hidhamtootaa duratti fincaa’uun fincaanshee hidhamtootuma obaasaa turan. Shirriifi Siyaasni biyya sanaa waan fofokkisaa kana caaluufaa qaba. Namooti hidhaati ba’an baayyeen waan himuu hinfeene hedduu qabu. Kana ilaalchisee yeroo tokko #Bekele Gerba’ waan achitti taane hunda himuun nama saalfachiisa jedhee OMN irratti dubbateera. Dhiiraafi dhiira walquunnamtii saalaa taasisuun, dhiira wayyaaneen leenji’ee dhugaatiin sammuu dabarsetu halkan halkan mana duwwaatti as baasanii itti taphatu. Gocha akkasiitiin gurguddoota keenyatu laaqame. Viidiyoosaa Wayyaaneen harkaa qabdi. Erga hidhaati ba’anii booda hamaa jabduu mootummaarratti dubbachuu kan saalfachiisee akka harka kennatan kan taasise gocha akkanaati. Siyaasni akaakuu hedduu qaba. Ammas sagaagaltoonni hedduun bobba’aniiru. Deggartoota #ABO hedduutti amma leenjisanii dargaggootatti naqaniiru. Kaan ittiin kukkufaniis jiran. Sabni keenya kana ifatti walitti himuu leeyya’a. Gara dhiita’etti haaburuquuti egaa kun akka jiru dhaloonni akka beekuun barbaada. Yoo qabsoo haqaatti jirta ta’e dubartii biraa dhiisiiti haadhoo waliin dhalatterraayyuu fagaadhu. Goota guddaa akkamii dubartiitu boolla buusa/e. Sirni OPDO fi Wayyaanota kanaan hedduu milkaa’aniiru. Kanaan walqabatee Prezedaantii Yunivarsiitii duraanii Prof. Asfaw Beyene akkamittiin akka dubartii itti erganii kuffisaniifi haadha warraasaammoo Kaabinee OPDO faana sagaagalchiisanii manasaa akka diigan gadi fageenyaan barreessee dhiyeessuu nan danda’a. Manni OPDO n akka kanatti diigde hedduudha. Dooktorri tokko akkasittiin haadha manaasaa Kaabinee tokko faana walquunnamtii salaaa gochisiisanii kunoo ijolleesaa dhiisee as jira. Utuun kanarratti katabee ragaoolee hedduun qaba. Yaa qabsaa’aa Oromoo of eeggadhu!

Egaa dubartiin kun amma miliyeeneriidha. Dhuagatii dhugdee afaan qabsaa’ota mana hidhaatti fincaa’uufi Security’ mootummaa faana sagaagaluu qofaan sooromte. Habashaafi Tigiree qofa miti. Shamarran Oromoo kanatti qacaramanii hojjetan hedduudha.

OPDO ta gurguddoo sagaagalummaa keessa turaniifi dubartoota isaan qabata kanaan aangootti fidanis walbira qabeen siniif barreessa.

Itti fufee waan kanarratti akkan siif barreessu yoo feete itti fufi jedhi. Yoo kun saalfiidha jettes dhiisi jedhii barreessi.


በትግርኛ ተናጋሪዎች ያነጣጠር ዶክመንታሪ ፊልም ኣገርን ወደ እርስበርስ ጦርነት የሚያመራ ነው ተባለ።


“ግፍ ሰርቶ መደበቅ ፣ዘርፎ መንደላቀቅ አይቻልም!”
“ግፍ ፈፃሚዎችን ሀገራዊ ወሰንና ዓለም አቀፋዊ ድንበር ሳይገድበን ለሕግ እናቀርባለን”
ጠ/ም ዶ/ር ዐብይ አህመድ!