ADUNYAA KANA irraa BIYYII WARAANA biyyooleesaa hin qabne ETHIOPIA qofaadha.

ADUNYAA KANA irraa BIYYII WARAANA biyyooleesaa hin qabne ETHIOPIA qofaadha.
Warranni biyyaa otuu jiraate , namoota saboota bicuu ta’anii sababa dhalatoota paarticha biyya bulchaa jiru ta’aniif qofa qoma dhiibanii fedhan saamuu fii fedhanis ajeesuu irratti bobba’uun jireenya saboota biroo sarbaa jiraatan kanneeniin ajajamuu mitii, isaan xixiqoo sannen biras darbee MOOTUMMAA BIYYA BULCHAA JIRU yoo saba biyyatti miidhee argame silaa WARAANAAN QABAMEE kan akkuma namoota kamituu seeratti kan dhihaatuu tureeyu.
Akkuma ZUMBAABWE , NAYJERIYAA fii BIYYOOTA ADUNYAA biroo kanatti.

Kanaaf ETHIOPIAN waraana PARTII biyya bulchuuti malee kan BIYYAAF dhaabbate hin qabdu..
Kanaaf MOTUMMAAF TIKAA FII HUMNA TA’ANII biyyaaf mormitootnii mootummichaa baddii malee MOOTUMICHII haa adabamuuf hin eeyaman.

Kanumalee hardha MORMII uummataatiin HARAHOOMSA jechuun AJAJOOTA WARAANAA aangahoota SABOOTA TIGREE qofaan guuttamee jiru ni sirreesina jechuun guyyoota muraasa keeysatti NAMOOTA DOOFAA AMANAMOO fii DIINA CAALAA JIBBAA SABOOTAA irraa bahaniin guuttaman 30 ol ta’an AANGOO JENERALUMAAFII BIRGADER JENERAL Jedhaman SABA OROMOO fii SABA AMHARA irraa aangoo sobaa san badhaasanii yeroo baatii hin guunne keeysatti as baasuuf hojii barbaachisu hunda xumuranii kan jiraniidha..
GAAFIIN SABA AMAHARAAFI OROMOO kana sehanii kanas furuuf diraamaa barameen PARLAAMAATI as bahuuf dhama’aa jiran.

Mohammednur Guye