ODPn Aaddisuu Araggaa:Addisuu Araggaa hara’as Oromodhafi hinrafne.Beenzilli isin ABOf qopheessitan isinis Biyyattiis walumatti gubuuf deema.

ODPn Aaddisuu Araggaa: Addisuu Araggaa hara’as Oromodhafi hinrafne.Beenzilli isin ABOf qopheessitan isinis Biyyattiis walumatti gubuuf deema. 

ODPn Aaddisuu Araggaa
WBO fi ABO addaan kuttee keessa bahuuf socho`aa jirti.
Jaarsolee, Abbootii Gadaa, Abbootii Amantaa, Namoota Dhageettii qabanitti akkasumas firoottan Miseensota WBO ta`anitti dhimma baatee, sossobaa, gowwomsaa, akkasumas faayidaa fi waadaa gurgurdoo fayyadamuun ABO achi gattee, kallattiidhaan WBO qunnamuun hamma danda`ameenif Poolisii Oromiyaatti makamuuf eyyamaman ykn `harka kennatan’ jechuun Kaampiitti fudhattee Midiyaas sirritti itti fayyadamtee, kan didanii ijjanoon hafan ammoo ‘shiftoota”’warra Diinarraa ergama qaban’ jechuun rukutuuf itti deemaa jirti.
Kana erga gootee booda hololaa fi Shira Siyaasaa fayyadamtee ABO Saba irraa kuttee, xiqqeessitee, kophaatti hambiftee taphaan ala gochuu yaadaa jirti.
Saffisa OPDOn deemtu kanaan ABOnis Ummatnis yoo deeme malee, waan tasuma yaadnee hin beekne, Dhaloota qaroo hedduu fi Oromiyaawuu dhabuuf deemna.
ABO dhaaf gorsuma Pr Lammaa tokkon kaayaaf, ‘Dhugaa Qabaataniif Hin Injifatan’ Tarsiimoo isinis Oromiyaas baraaruun warraaqaan jedhaan. ODP Addisuu Araggaatiif ammoo, Beenzilli isin ABOf qopheessitan isinis Biyyattiis walumatti gubuuf deema. Bakki bilisaa isin dhaabbattan hin jiru.
Ummatni Oromoo Qeerroon Hayyootni Lolaa ololaatin hin fudhataminaatii, Sammuutti fayyadamaatii Qabsoi fi Oromiyaa baraaraan dhaamsa koo yerooti.

Oda Mari 

Dhugaa baruufi aggeefadhu!


ሊደመጥና ሊደመጥ የሚገባው መልክት share ያድርጉት

That is what your administration is doing to WBO & ABO why??

Qeerroo walloo mee dhaggeeffadhaa oromoo ko