Addisuu Araggaa Geetaahun-Maqaa OPDO(ODP) jedhamuun enyutuu Oromoo irrati bobbaafamee jiraa?

Addisuu Araggaa Geetaahun enyu? Maqaa OPDO(ODP) jedhamuun enyutuu Oromoo irrati bobb-aafamee jiraa?

Jamaal Mohammad kan eda galgala Raayyaa Ittisa Biyyaa Mootummaan magaalaa Nuunnuu keessatti mana isaatti qabame haala kanaan wareegame.

Gochoota fokkataa haala adeemsa ABO dadhabsiisuu irratti hojii namoota jajjaboo dhabamsiisuutti seenuu kan ajandaa ODP ta’e tibbana gabaafamaa ture hojii jalqabeera. Namoota hawwaasa biratti dhageetti qaban adamsanii ajjeesuun tooruma bara 1991 hojjetan saniitti itti fufuutin ammallee namoota ilaalcha ABO qabu jedhaman ajjeesuutti seenanii jiru. Gochi Obbo Jamaal Mohammad irratti raawwate akeeka Obbo Lammaan tibbama icciitan kabinootasaaf dabarseen akka ta’e Oromoon beekuu qaba.


#Addisuu_Areggaa_Getahuun (adisu Arega kitesa)

Addisuu Araggaa dhalataahun iluu abbaa boor aanaa dooraniiti. Maqaan maatii isaa inni sirriin Addisuu Araggaa Geetaahun jedhama.

Maatiin isaa saba amaaraa irraa jan bara 1963 naannoo dabire siinaa irraa haala jireenyaaf gara iluu godaananiidha.

Addisuun bakka dhalootaan oromoo ta’us gosaan saba biraadha. OPDO keessa namoota akkasiitu guutani. Namootni akkasi mammaaksa isa “sareen lafa nyaatte fakkaatti” jedhanillee hin maadaalani.

Namoota akkanaa warra hidda habashaa qaban of keessa keessee dhaaba kee qofa miti dachee keeyyuu yoo balleessite gantuun bamicha qofa miti sis ni dababata.

Asirratti godina kana keessaa naannoon dooranii 45% habashaadha.

Chali Ensermu Beyene


OMN: Oolmaa Barsiisaaf Kanatu Malaa? Kutaa 2ffaa (Mudde 20, 2018)


#Kobor-Ummatni magaalaa Kobor guyyaa har’aa Mudde 20,2018 ganama sa’aa 11:00 irraa qabee tarkaanfii diinummaa ajjechaa fanjii awwaalamteen ummata nagaa irratti raawwatame mormuu fi balaaleffachuun hiriira bahee sagalee isaa dhageessise.

Barreefama jawweee kan mataa dureen isaa
Takka dhuufuun haarruumma kan lammataa gadhummaa kan sadafaa..?
Jedhee barreessee namoni dubbisuu yeroo dhabdan ykn yaada barreefamichaa hin hubati sagaleen daqiqaa muraasa kunoti jawweee abbaa haqaa dhugaa jirtuu namati himee nama keessaa naqaa !!