Breaking News Addi Bilisummaa Oromoo ABOn Mootummaan Itoophiyaa MM Dr Abiyyi Ahmed dhimma rakkoo

#Breaking_News Addi Bilisummaa Oromoo #ABOn Mootummaan Itoophiyaa MM Dr Abiyyi Ahmed dhimma rakkoo siyaasaa biyyatti ilaalchisuun karaa nagaa araaraaf nu dubbisuuf qophii yoo ta’an nutis qophiidha jechuun beeksise!! Itti dabaluunis ABOn karaa ifaafi seeraan waliin dubbatee rakkoo furuuf qophii barbaachisu hundaa xummuree eegaa jiraachuu odeessi qabatamaan Waajjira Hayyuu Duree ABO Jaal #Daawudi_Ibsaa biyya Ertiraa Asmaraatti argamu irraa argannee jirru ifa godha. Dhimma kana ilaalchisuun Odeeffannoo dabalataaf nu eeggadha.
Gama biraatiin #Odeffaannoon Marsaalee Social Media irratti namni dabballee OPDO ta’ee #Addisuu_Aregga fi namootni kaan uummata dogoggorsuuf akka waan ABOn qophiifi fedhii araaraa hin qabneetti fakkeessuun maxxansaa jiran soba ta’uun mirkanaa’ee jira. Obboo Addisuu Aregga maaliif guyyaa saafaadhan uummata sobuu akka filateef uummatni gaafachuu qaba.WISH AND NEED …..THE WAY TO PEACE! BETWEEN JAAL DAWUD IBSA AND DR ABIY.


RSWO – Adoolessa 8, 2018: Tarkaanfii WBO’n Lixa Oromiyaa Keessatti Loltoota Wayyaaneerratti Fudhate… || Haalotaafi Ta’iinsota Tibbana Amboo, Booranaafi Cinaaksan Keessatti Mul’achaa Jiran…

Jaagamaa Taaddalaa: Akka Madaa Mogolee *** New Oromo Music 2018 *** by Kenboon Studio