Addee Aagituu Guddaataa reeffii ishee Finfinnee galeera,

Addee Aagituu Guddaataa reeffii ishee Finfinnee galeera, ummatni Dirree xiyyaaraa tti argamee gaddaa matii waliin dabarfataa jiru .
RIP jabduu namaa.
 
“Fakkeenya jabinaa fi milkaahinaa” kan taate Aagituu Guddataa baqattummaan biyya itti jiraattu Xaaliyaan keessatti guyyoota dura ajjeefamuun ishee addunyaa rifaasisee ture.
Biyya isheetti sirni awwaalchaa akka raawwatus yaalii maatiifi mootummaan gochaa turaniin har’a ganama reeffi ishee maatiifi firoottan bakka argamanitti buufata xiyyaaraa Booleetti simatameera.
 
Sirni Awwaalchaas guyyaa borii akka raawwatu beekameera.
Aagituun biyya Xaaliyaan keessatti baqattummaan osoo jirtuu hojii ofii uummatteen baqattoota biroof osoo hin hafiin carraa hojii uumteen gurra miidiyaalee argatte.
Waayee Aagituu asii dubbisaa https://bbc.in/2K6GlQ1
Maddi suuraa: Gammadaa Olaanaa