Adam Kaawoo: Ajaa’iba Bubbeen Baranaa ** NEW 2018 Oromo Music

Adam Kaawoo: Ajaa’iba Bubbeen Baranaa ** NEW 2018 Oromo Music

Tolosaa Daffaaruu: Jajjabee koo ** NEW 2018 Oromo Music

New Oromo Music 2018 by Liiban daadhii “Abdiisa” |NIMOONA!!