“Adabadhaa ta’aa Lakkisaa Yaa Gantuu,Dubbiin Bilxiginnaa Lammaaf hin galin isiniif hin galtuu” Artist general Umar_Suleeyman

“Adabadhaa ta’aa Lakkisaa Yaa Gantuu,Dubbiin Bilxiginnaa Lammaaf hin galin isiniif hin galtuu”Artist general #Umar_Suleeyman

Barsiisaa Humna-Mikaa’el (Hayila-Mikaa’el) Taaddasaa – Hailemichael Tadesse – baga ayyaana cuuphaatiin nagayaan si ga’e!

Garaa gab nu godhe , umriin isaa haa dheerattu

“Adabadhaa ta’aa Lakkisaa Yaa Gantuu,Dubbiin Bilxiginnaa Lammaaf hin galin isiniif hin galtuu”Artist general #Umar_Suleeyman

OMN: Weerara Daangaa Karrayyuu (Amajji 18, 2020)