Adaamaatti deggertoota KFO galma dhorkamanii mormii dhageessisan poolisiin bittimseera

Adaamaatti deggertoota KFO galma dhorkamanii mormii dhageessisan poolisiin bittimseera

Adaamaatti deggertoota Paartii Kongirasii Federaalaa Oromoo galma walga’ii dhorkamanii mormii dhageessisaa turan poolisiin bittimfamuu namoonni ijaan argan BBC Afaan Oromootti himan.

(bbcafaanoromoo)–Marii deggertoonni Kongirasii Federaalaa Oromoo ar’a magaalaa Adaamaatti gaggeeffachuuf turan akka hin gaggeeffamneef poolisiin galma dhorkuu isaarraa kan ka’e deggertoonni paartichaa mormii isaanii dhageesisuu gaazexessaan Reuters Kumarraa Gammachuu BBC’tti dubbateera.

Deggertoonni kunneen galma Tokkummaa duratti sagalee ol kaasuun “Shame on you Prosperity” jechaa turan.

Poolisiin hanga banaa jeedhanitti waardiyyoonni galma Tokkummaa akka hin banneef dhorkamneerra jechuu isaaniis eera.

Akka gaazexeessaan kun jedhutti, deggertoonni galma Mana Barumsaa Naafyaaditti walga’uuf turan kunneen naamusa guddaatiin socho’aa kan turan yoo ta’u, booda poolisiiin Oromiyaa konkolaataadhaan dhufee meeshaa sagalee guddistuun “bakka kana gadhiiftanii hin deemtan taanaan tarkaanfii isinirratti fudhanna” jechuun akeekkachiisuun uummata bittimsaniiru.

Dhimma kana qulqulleeffachuuf poolisiifi komunikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adamaatti yaaliin bilbilaan taasifne yeroof hin milkoofne.


Adaamaatti waltajjii KFOn ummata mariisisuuf galma nama dhuunfaa kireeffatee qopheeffate humnoota waraanaan dhorkame.

Dachaasaa Wiirtuu


Ugguramuun KFO Magaalaa Adaamaa Gara Mormiitti Jijjiirame.


Look at these bunch of useful idiots…the new Bixiginaa puppet OLF. Its name is called OLF-U or OLF-United. It appears they are extremely delighted that high OLF officials have been taken to jail.

I feel bad for Abbaa Nagaa Jaarraa, his inflated ego has made him Bilxiginaa puppet, despite his firm stand on Oromo interests. The rest are all bunch of potatoes.

Another OPDO???????Opportunistic pathogen!!! ha, ha