Adaamaa : Hootela Habashaa OPDOn keessaatti Sagaagalaa ooltu.

Adaamaa : Hootela Habashaa OPDOn keessaatti Sagaagalaa ooltu.

Number of Gojjame priests in Tigray region: ZERO.

This is exactly why you see no outcry and opposition to Tigray Betekihinet.

It is all about JOBS JOBS JOBS. Gojjame/Amhara priests are threatened that they will lose their jobs when recruitment and staffing is carried out by Mana Lubummaa Oromiyaa.

There is no return. We are coming for you. You have deprived the Oromo youth of opportunity to serve their people for too long, you bunch of corrupt drunken priests will either go through intensive courses or go home.

Biyya Oromiyaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hootela Habashaa OPDOn keessaatti Sagaagalaa ooltu.
#Hootelli kun Magaalaa Adaamaa keessaatti argama. Qabeenyummaansaa kan ilmaan #Biraanuu Naggaati. Dura #Rift Valley Hotel’ jedhuun turan. Amma kan Oromoo fakkeessuuf “Kaanet-Executive hotel Dire international” jedhan. Shira habashaa. Sireen tokko guyyaatti Qar. 1650.00 dha. OPDOn Adaamaa walgahiif dhaqnaan walitti aansitee achi qabatti.
Akka maddakoo qabatamaafi nama achi keessaa dalagaa jiruutti, OPDOnni Shamarran Xuraa’ummaaf fo’aman faana achi keessaatti qaamaafi dhugaa bulu. Qeerroon #Adaamaa garuu kan ittiin #Daabboo tokko bitatu dhabee magaalaa sana keessa jooraa oola. Hundumaafuu, gaafa yaadamte sanaaf #Hootelattii shiraa kana Xiyyeeffannoo keessa akka galchitaniif jedhameeti. Suuraaleefi Viidiyoo sababa #Network’ f nuuf fe’amuu dide akkuma danda’ametti ergina jedhaniiru

Beekan G Erena