Adaamaa: “Guyyaa har’a magalaa Adaamaa Naannoo Oromoon Sumalee irraa Buqqa’an jirra

Adaamaa: “Guyyaa har’a magalaa Adaamaa Naannoo Oromoon Sumalee irraa Buqqa’an jirra.

Namni kun utuu lafa Maruu, Qeerroo fi Poolisaa Oromiyaatin shakkame yoo sakataa’amu meeshalee qara qaban hedduutu bututuu isaa keessaa guramanii tohana poolisii jala ole jira.”

Via: Kuraa Jaarsoo


suuraan Asiin Gaditti Argitan kun Goota keenya kan lola kaleessa Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordoddee keessatti godhame irratti Gootota ilmmaan oromoo woliin wareegaman keessaa miseensa poolisii Oromiyaa kan ta’e inespekter Raammatoo_Wayyaa_Baatii yeroo darbe Doolaar Tiigiroota harkaatii qabe gara akkaawuuntii moottummaa galchee kan ture Hararagee lixaatii ammaas seenaa ajjaiibaa dalaguun Aggazzii ilmaan Oromoo fixaa jirtu gootumaan dura dhaabate saddii harcassee offiifis kan woreegame
dhaloonni isaa oromiyyaa Godina Arsii lixaa Aanaa shaallaa Ganda Cittichaa qunxxuufaati.

Rabbiin jaannataan isa Haa Gammachiisu maatii isaatiif firoottaniifi ummata oromoo Hundaaf jajjabinna Hawwinaaf.
seenaa isaa yeroo dhiyoo keessatti Nu Egaa.

qabsaan Ni kufa qabsoon itti fuufa. RIP

1 Comment

  1. Ishoo !
    Waaqayyo ija risaa isiniif haakennu, faggootti akka argitanitti.
    Gurra leencaa isiniif haakennu, faggoo irraa akka dhageessanitti.
    Poolisii qofa eeguu osoo hintaanee, nagummaa mirkaneessuuf uummati
    keenya hundi alkan fi guyyaa naannoo isaa waan jiru hubachuu qaba.

Comments are closed.