Ada’aa Bargaa:”Murni TPLF yakka ofii raawwatteen deebistee ummata nagaa hiraarsaa jirti.

Ada’aa Bargaa:”Murni TPLF yakka ofii raawwatteen deebistee ummata nagaa hiraarsaa jirti.

Ajjeechaan Hojii Gaggeessaa Olaanaa Warshaa Simintoo DANGOTE Mr. Deep fi waahillan isaa lamarratti yeroo darbe raawwatame, harka Humna Tikaafi Aangawoota TPLF’tiin akka tahe shakkiin hinjiru. Ajjeechaa kanas kan raawwatan harki caalaan qabeenyummaa Warshaa DANGOTE kan Wayyaanotaa waan taheef qabeenya kana dura saamaa turan iccitii isaa dhoksuuf akka tahe baramee jira. Haatahu malee, yakka ofii raawwataniin yeroo ammaa kanatti deebisanii ummata naannoo hiraarsaa jiru. Humni Tikaa, Raayyaan Ittisa Biyyaa, Poolisiin Federaalaa, Korri Bittinneessaa Oromiyaa ummata nagaarratti bobbaafamee jira. Magaalaan Mogor bakka jireenya ummataa osoo hintaane, dirree waraanaa fakkaattee argamti. Magaalaan Incinniillee sanuma. Humnootni kunniin, ummata nagaa jiruufi jireenya isaa gaggeeffatu karaarraa qabanii dararaa jiru. Ajjeechaa kana qaamni raawwate warruma TPLF akka tahe beekamaadha. Kanaafuu, ummata nagaa dararuun rakkoo ummameef tasuma furmaata hintahu. Ummata keenya humna waraanaan gooluun dhaabachuu qaba.
Humni Tikaa humnaa ol gara Mogoritti bobbaafamee waan jiruuf ummatni keenya of eeggannoo cimaa akka taasiftan isiniif dhaamna.”

via: irma Gutema