ABUT “Tigiraay biyya of dandeesse gochuu malla” jedhe.

ABUT “Tigiraay biyya of dandeesse gochuu malla” jedhe.

Haala amma mul’ataa jiruun Tigraay akka biyyaatti dhaabbattee mul’achuuf akka dirqamtu hoggantootni TPLF ibsaa jiran. Oromiyaan rakkoo amma mul’ataa jiru baadhattee hangamiif sossooti laata? Waaqatu beeka.

Mirga isaaniiti miilla isaanii kana jilbaa gaditti ofirraa akutan malee!!

Ethiopia: በሕወሓት ላይ አሁኑ ሊወሰድ የሚገባው እርምጃ | ጸሐፊ: ነአምን ዘለቀ | የሕወሓት ‘አምሳለ ሃገር” ነገር… ሌሎችም መረጃዎች