Abush Zeleke – Maaloo Intaloo – New Ethiopian Music 2017 (Official Video)

Abush Zeleke – Maaloo Intaloo – New Ethiopian Music 2017 (Official Video)


Keekiyyaa Badhaadhaa: Warrikun ** NEW 2017 Oromo Music

Sayyoo Mokonnin: Kuwaasaa * NEW * 2017 Oromo Music

TAGANEE HUNDEE **YAA BOSEETOO** NEW OROMO MUSIC 2017