Abukaatoofi Gorsaan Seeraa Obo Abdujabbaar Huseen lubbuun darbuun dhaga’ame.

Abukaatoofi Gorsaan Seeraa Obo Abdujabbaar Huseen lubbuun darbuun dhaga’ame.

Gadda onnee nama cabsu!
Amanuu hin dandeenye. #Abukaatota #Jawar faa keessaa tokko kan tahe #AbduljebarHussien boqateera jedhan. Reefu saa’aa 2 dura barruu inni share godhe dubbisaan ture. Baay’een rifadhe! Maatii fi firoottan akkasumas Oromoo maraaf nama jabaa dhabne kanaaf jajjabinan hawwa!
“Reeffi #AbduljebarHussien amma hospitaala Adaamaa (Haylamariyam hospital) irraa baafamaa jira. Poolisootaafi qaamoota adda addaatu naannawa sanitti argama. Qaamni isaa dhawaa ykn rukuttaa akka hin qabne himamaa jira. Garuu akka waan ‘hung’ godhamee ajjeefameetti shakamuus garuu jarri akka waan dhibee sukkaraatiin du’e fakkeessanii bu’aa qorannoo reefkaa jijjiirsisuutu dubbachaa jiran. Namni sa’aa muraasa dura fayyaa nagayaan FB fayyadamaa ture akkamitti dhibee sukkaraatiin hanganumatti du’uu danda’a?
RIP”
Du’a Jabboo amanuun gudduma na rakkise. Asuma FB tana irratti suuraa isaa fi namoota RIP jechaa gadda ibsatan arge. Jabbaar hiriyaa kiyya kana bara dheeraa ture. Jabboon nama taphataa, beekaa, dammaqaa fi hayyuu dha. Yennaa inni AAU keessatti senior keenna Ture’s, yennaa inni ILQISO keessatti leenjisaa turettis achiin duuba haga inni abukaatoo seeraa te’elle baayyee wolitta dhiyaanna ture.
Maal godhanii motii. Waaqi lubbuu isaatiif haa araaramu. Maatiif firoottan, hiriyootaaf jajjabinna haa kenni. Rest In Peace hiriyaa kiyya

Nagessa Oddo Dube


ከነጀዋር መሃመድ የህግ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አብዱልጀባር ሁሴን ከዚህ አለም በሞት መለያታቸው ታወቀ
የፖለቲካ እስረኞችን በጥብቅና ሞያቸው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አብዱልጀባር ሁሴን ዛሬ ምሽት ህይወታቸው አልፏል።
አቶ አብዱልጀባር ከኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች በተጨማሪ ለፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው በነጻ ጥብቅና ቆመው ነጻ ካወጡት የኦሮሞ ጠበቆች መካከል አንዱ ነበሩ።
አቶ አብዱልጀባር ለፍትህ ባላቸው ተቆርቋሪነት እና ለኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ሲያደርጉ በቆዩት የሞያ ድጋፍ ከህዝቡ ዘንድ አክብሮትንና አድናቆትን አትርፈዋል።
እስካሁን ድረስ የህልፈታቸው ምክንያት አልተረጋገጠም።
OMN በአቶ አብዱልጀባር ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው እና ዘመድ ወዳጆቻቸው መጽናናትን ይመኛል።

Oromia Media Network


Hayyuu seeraa! Falmataa Haqaa nama hidhamtoota hundaafi sagalee ta’a turee Qaalii namaa Boqanna malee osso mirga ummata isaatif falmatu nyaaten
sa’aa 4 dura wa’ee Ummata keenyaa kani Arsi keessatti Beelafi dararama jiran maxxansee ture haga yoom Jaba keena osso agaru dhabana laphee kootu nacaabe Abduljebar Hussien!
Abukaatoofi Gorsaan Seeraa Obo Abdujabbaar Huseen lubbuun darbuun dhaga’ame.
Gorsaa seeraafi Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Abdujjabbaar Huseen galagala har’aa jechuunis Hagayya 11, 2021 magaalaa Adaamaa keessatti lubbuun isaanii darbuu OMN waayila hojii isaanii kan ta’an Obbo Tuulii Baayisaarraa odeeffate.
Obbo Abdujjabbaar du’uun isaa utuu hin dhaga’amin sa’atiiwwan muraasaan duratti marsaa Hawaasummaa Facebook dhuunfaa isaaniitiin, dhimma walii galtee Waraana Biliisummaa Oromoo fi TPLF ilaalchisee yaadasaanii qoodanii turan.
 
Guyyaa har’aa fayyaa guutuutiin socho’aa kan turaniifi nagaatiin akka oolan namoonni itti dhiheenyaan beekan marsaa Hawaasummaa irratti maxxansaa jiru. Obbo Abdujjabbaar Huseen abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta’uun dhaddacha Federaalaa fi naannoorratti falmuun hidhamtoota siyaasaa hedduuf abuksttummaa dhaabbachuun beekamu. Jawaar Mohammadfaa dabalatee qondaalota ABOfis gurmuu Abukaattotaa waliin ogummaa isaaniin saba ofii nama tajaajila turanidha.
Sababa lubbuun darbuu Obbo Abdujjabbaar Huseen OMN adda baafachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Maatiifi namoota keessa beekan akkuma arganneen oduu guutuu kan isin qaqqabsiifnu ta’a.