Abraham Nugusee Director OBN ta’uu hin danda’u !! Kaafamuu qaba !!

Abraham Nugusee Director OBN ta’uu hin danda’u !! Kaafamuu qaba !!
=========<==============<
Namni Abrahaam Nugusee jedhamu kuni kan yeroo ammaa Director OBN akka ta’u muudame. Dhiigaan Tigreedha. Dhalootasn Oromiyaa dha. I/Aanaa Gumurukaarra ture.Gaazexeessitoota 17 namni mallatteessee DHRTVO irraa ar’e tokko isa.
“Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu jechuunis nama waltajjiirratti lallabaa tureedha.”

TeamOBN keessatti jeequmsa uumaa jira jedhama. Tarkaanfiin hatattamaa fudhatamee yoo achirraa hin kaane, Media akka gaaritti ummanni jaalachaa dhufe kana xureessuu fi busheessuu ta’a.
=============
Hub: Saba isaa fi DNA isaa lakkaayuu irraa dantaa hin qabnu. Saba fedhe haa ta’u yakka dalage taanaan ummanni diduu qaba. Kan saba addaa garii keessatti ummata sana waan jibbee miidhaa tureef didamuu qaba
Hamza Wariyo