Aboo, Dinquu Dayyasa Eyssa Jiraa? Malif-Biiyarra Baasan?

Aboo, Dinquu Dayyasa Eysaa Jiraa? #Malif-Biiyarra Baasan? Dr Malikeysa Mal Baleeysee Hojiraa Arian?