ABOn yakki ajjeechaa Waldayaatti hordoftoota amantii Kiristaanaa sirna kabajaa Cuuphaatiif walgahan irratti dalagame mirga bilisummaa amantii lammiileen qaban kan sarbee fi gochaa

ABOn yakki ajjeechaa Waldayaatti hordoftoota amantii Kiristaanaa sirna kabajaa Cuuphaatiif walgahan irratti dalagame mirga bilisummaa amantii lammiileen qaban kan sarbee fi gochaa cubbamaa hundaan dura dhaabbatamuu qabu tahuu ibsaa, gocha kana gadi jabeessee balaaleffata. Ajjeechaa fi balaan dhaqqabe kun sirni Wayyaanee badii raawwataa turerraa baratee of sirreessuuf qophii akka hin taanee fi diinummaa amantoota hundaaf qabu caalaatti agarsiisa.

Diddaa Ummatootni biyyattii irratti gaggeessaa jiraniin addatti ammoo warraaqsa Xumura Gabrummaa Ummanni Oromoo finiinsaa jiruun kan dhiphate Wayyaaneen gama kaaniin duula humnoota Liyyuu Hayil Somaaleetiin Ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru daran babal’isuu irratti argama. Kun hundi sirnichi jeequmsa uumee ajjeechaa raawwatuun dhabama irraa of baraaree aangoo isaa dheereffatuuf murtii lafaa qabu jabeessuu hubachiisa.

Walumaagalatti, ajjeechaan lammiilee fayyaaleyyii irratti raawwatamu kun kan dhaabbatuu dandahu, mootummaan Wayyaanee/TPLF hundeen buqqifamee, sirni fedhii ummatootaa guutuu fi mootummaa ummatootaan filameen bakka buufame qofa tahuu ABOn hubachiisa. Kana dhugoomsuufis ummatootni Itoophiyaa keessa jiran hundi harka walqabatuun gartuu dhumaatii isaaniitiin jireenya ofii mijeeffataa jiru of irraa kaasuuf falmaa gaggeessaa jiran akka finiinsan ABOn dhaamsa dabarsa.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Amajjii 22 bara 2018


Tesfaye Abera Chala(DVM) was an employee of UK based international NGO called SOS. He was kidnapped from Yebello Borana in 2016. Then, he was taken to the notorious gulag, Maekelawi and badly tortured.
Dr.Tesfaye is imprisoned in Qilinxo prison.


Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts– 22 January 2018

ካርቱኒስቶች ወያኔን በሥነ፡ጥበባዊ ብዕራቸዉ