ABO’n Gaachana Keenya Jatti joolleen Oromoo

ABO’n Gaachana Keenya Jatti joolleen Oromoo


Ilmaan Jaal Waaqoo Guutuu magaalaa Goobaatti akkasitti bareedanii jila ABO simatan.

hummm!!!
EBC ኢትዮጵያ ትቀየራለች፣ እኔም እናንተም አብረን ከሰራን እንቀይራታለን፤ የሚቀየር አገር አለ፣ መቀየር የሚያስችል ጭንቅላት አለን፣ ስድቡን፣ ጥላቻውን፣ መለያየቱን እንተወው፣ አንድ እንሁን፣ በዚህ መንገድ ከሰራን በሁለት ሶስት ዓመታት ውስጥ ለውጥ ይመጣል”- ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ

what is he proposing???


እኔም ቅማንት ነኝ !

የቅማንት ህዝብ መገለል እና መገፋት አሳዛኝም አሳፋሪም ድርጊት ነው:: በቅማንት ህዝብ ላይ የደረሰውን በደል ይኸው ከአፋቸው ሰምተናል:: ከ#EBC ዘገባ:: በህወሃት እያሳበቡ ጥፋትን ማለባበስ መቆም አለበት:: በተለይ የአማራ አክቲቪስቶች ይህን በደል በግልፅ በአደባባይ ማውገዝ አለባችሁ::

ለዘመናት በደል የደረሰበት አማራ ተመሳሳይ በደል እራሱ በሌላው ላይ ሲፈፅም ማየት ያሳዝናል:: ለአማራ መብት ተሟጋቾች ሁሉ የምለው እኔም ቅምንት ነኝ ብላችሁ በመነሳት በደሉን መሻር የተበደሉትንም መካስ አለባችሁ::


What is this????

AJAA’IBA!
Walaloon kun gidduuf dhumni isaa
Maal jedha?

Oluma seenaa!ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ፕሬዚዳንት መሃመድ አብዱላሂ በጋራ የሰጡት መግለጫ
Eegaa akkuma beekamu hamna dheeraa deemaa buluun keenya eenyuufuu ifaadha hata’u malee barii lafaa adaamaa seenne bakka sanati/mooraa sana keessa oromoonni /poolisoonni oromiyaa bifa kanaan surbaa, dhiichisaa nusimatanii jiru


Guyyaa har’aan tana simannaa wbo kan college police oromia adaamaatti taasifame irratti hogganonni qaama mootummaa ol aanoon irratti argamuun gammachuu waraanni bilisummaa oromoo gara police oromiatti dabalamuu isaa haala gaariin gammachuu qaban ibsaniiru. Haaluma kanaan wbo yaadaa inni akka gaaffiitti dhiheessa ture hanga tokko deebisuuf waan yaalaniif itti gammaduun gammachuu isaa dhiichisaan ibsatee jira.video xiqqoo armaan gaditti daawwadha bohaara.kan isin inaaffisu immoo video kana saaquun isiiniif hin eyyamamu!!!!!!! Kanneen yaadaanis tahe qaamaanis ta’e qabeenyaan gargaaraa turtan akka itti gamnaddan abdiin qaba.
Caalaa Guutuu