Aboma Hawaii dhaa hojiin ishee hedduu nama dhiba Garuu

Aboma Hawaii dhaa hojiin ishee hedduu nama dhiba Garuu

Waldorgommii bareedinaa (Miss and Mr Africa) dhiiraaf dhalaan dorgomame Hawwii_Hirphaa_Gaanfurree injifatamte.
Itophiyaa bakka bu’uun huccuu aadaa Tigiree uffattee kan dorgomte ta’uu himnee turre. Irra deddebidhan Oromoo bakka buutee akka dorgomtu gaafatamtus kan didde yoo ta’u,mufii saba oromoorraa ishii mudateen deggarsa dhabdee injifatamuu dandeessetti.

Kan oromoo gane hin ofkalu,hin milkaahu.
Hawwiin ammas yeroo qabdi. Kufaatii isheerraa barattee sabashii akka araarfattu fi waliin hojjettu oromoon waamicha godhaaf.

Via: Meyra Abdi

Mee kana laalaa New lij yared oromo comedy Coming Soon