Ibsa : ABO tokkoomee fi ABO qaama ce’umsaa

Ibsa : ABO tokkoomee fi ABO qaama ce’umsaa

ABO tokkoomee fi ABO qaama ce’umsaa hootela ‘Gihoonitti’ ibsa gaazexeessitotaf keennaa jiru.
Ibsicha keennaa kan jira hayyuu dureewwaan jaarmiyaalee lamaan obbo Abbaanagaa Jaarraa fi Galaasaa Dilbooti.

Ibsa isaaniin jaarmiyaaleen lamaan jaarmiyaa tokko jalatti deebi’anii qabsa’uuf murteessineerra jedhan.
OMN: Ibsa ABO Tokkoomeefi ABO Qaama Ce’umsaa walitti ida’amuu isaaniirratti hundaa’uun kennan. (Eebla 17 2019)

1 Comment

  1. Tokkuummaa Oromo namni jibbu diina Oromo qofa.
    Garuu isin “kootaa walti makamnaa” jechuu dhiiftanii “koottaa nutti makamaa” maaltu isin jechiisiise? Dubbii otoo beektanii maalif akka daaimaati haasoftu? Warri “ala jiru” jettan kun isinii gadii?

Comments are closed.