OduuGaddaa Miseensota Gumii Sabaa ABO kan Hooggana Gadaa Dabree keessaa tokkoo fi

OduuGaddaa Miseensota Gumii Sabaa ABO kan Hooggana Gadaa Dabree keessaa tokkoo fi
qabsaawaa gameessa bara dheeraa kan tahe Jaal Qilxuu Aadaa har’a ganama (Amajjii 06, 2018) sa’aa 8:00AM irratti loltoota Mootummaa Wayyaaneetiin mana jireenya isaa kan Oromiyaa, Baalee magaalaa
Roobeetti argamu keessaa gadi fuudhamee daandii guddaa Magaalaa Roobee gubbaatti rasaasni hedduun itti roobsamee ajjeefame.
Wayyaaneen gama tokkoon hidhamtoota Siyaasaa akka gadi lakkisuu fi Wiirtuu Qorannoo Maa’ikalaawwii akka cufuuf deemu afaaniin dubbachaa gama kaaniin humna qabu hundumaatti dhimma bahee fi ergamtoota isaa gargaarsifatee Qabsoo Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf duula cimaa Saba Oromoo irratti, addatti ammoo, Miseensotaa fi Deggertoota ABO irratti geggeessaa akka jiru ajjeechaan kun ragaa guddaa dha. Bal’ina Oduu Gaddaa kana
fuul-dura ni ibsina.

Qabsaawaan Ni Kufaa, Qabsoon Itti Fufa !
Injifannoo Ummata Oromoof !

Dhábasá Wakjira Gemelal


We are collecting the name and identities of People who are disappeared or whereabouts are unknown. The following are those we are collected so far. Please, add as many as people you may know. Thank you.

Namoota sirna kanaan achi buuteen isaanii dhabame funaannee galmeessaa jirra. Namootni asiin gaditti tarreeffaman kan hanga ammaatti galmeessine dha. Nama beektan, eenyummaa isaa adda baasuun comment jalatti nuuf barreessaa yookaan inbox naaf godhaa. Galatoomaa.

1. Nadhi Gammada (Since 1994)
2. Dabasa Guyo (Since 2015)
3. Yose Bati (Since 1992)
4. Bekele Dawano (Since 1993)
5. Mustefa Idiris (Since 1994)
6. Mitiku Wadajo
7. Xilahun Garbi (Gojje)
8. Kasahun Habte (Since 1996)
9. Hunduma Kaba
10. Habtamu Tadesse
11. Siddiq Umar (Since 1994)
12. Temesgen Adaba (Since 1995)
13. Dereje Deme (Since 1995) (Waggaa 22 booda hiikamee amma Lixa Wallaggaa magaalaa Ganjii jiraata.)
14. Artist Jiregna Ayana (Since 1995)
15. Girma Milkiyas Daddo (Since 1994)
16. Kasahun Tarfa Muleta (Since 1993)
17. Yohannis Ektera
18. Ararso Bedada (Since 1999)
19. Tamiru Ajama (Since 1999)
20. Benti Gudato (Since 1992). Benti was born In Nekemte & Graduated from University of Havana, Cuba.
21. Idossa Belay Mummicha ( Since 2000)
22. Namarsan Dadhi ( Since 1997)
23. Takele Oljirra ( Since 1992)
24. Mulgeta Bedassa (Since 1996/97)
25. Workina Uwissa ( Since 1996/97)
26. Zerihun Kinati (Since 1994)
27. Amanti (Shafe) Abdissa Jigi ( Since 1996)
28. Magarsa Dhufa Horo ( Since 1995)

Courtesy: Lammii Beenyaa

1 Comment

  1. Namoota asii gadii kana maatiin isaanii fi akkasuma ummanni guutuun achi buutee isaanii hanga ammaatti booyichaan barbaadaa jiranii dha.
    1) Hasan Jarso (Since 1992, From Arsi Dida’a)
    2) Abdulmannaan Ahmad (Since 1991,
    3) Sheimam Shafi (Since 1991, Carcar)

Comments are closed.