ONN : SBO MUDDE 09,2018. Oduu fi Gaaffii fi deebii Itti Aanaa Hayyu-Duree ABO Jaal Araarsoo Biqilaa kutaa 5ffaa fi isa xumuraa

ONN  : SBO MUDDE 09,2018. Oduu fi Gaaffii fi deebii Itti Aanaa Hayyu-Duree ABO Jaal Araarsoo Biqilaa kutaa 5ffaa fi isa xumuraa


MISEENSA ABO OSOO HIN TA’IN AANGOO ABO KEESSAA HAWWUUN DOOFUMMAA DHA!

DOOFAA hedduutu – waa’ee sirna jaarmayaa kan hin beekne – Daawud dulloome, aangoo irra ture, aangoo dardaratti dabarsuu qaba jedhee olola. Ololtooti kun miseensa ABO miti. Kara adeemtuu dhimmi ABO isee hin galchine irra guddaan kan DIINOTA UMMATA OROMOOF HOJJETANII dha. Waa’ee jaarmayaa fi hooggana ABO isaan hin galchu! Sun miseensota ABO qofa galcha!!

Hoogganuun umuriin hin murteeffamu. Trump umuriin Daawud caala. Ummatni Amerikaa osoo dardarri meeqa jiruu isa filate. Seera tumtootni US irra guddeessi warra YUBA ta’anii dha. Osoo miseensa Senate ta’anii jiranii du’u. Hawaasni Qaroome bu’aa MUXANNOO (experience) beeka. Iddoo itti dardarri mataa biyyaa ta’es numa jiru; garuu amma illee kan duubaan control godhee gorsa karoora poolisii fi hojii kennu warruma dulloome. Sirna Gadaa keessattis akkana.

AFUUFTUUN dhaaba ABO jigsuu fi dhabamsiisuu barbaaddu Daawud aangoo haa gadi dhiisee dardaratti haa dabarsu jechuun warri cicha, muxannoo, obsa qabsoo guuttatanii hin qabne yoo mataa ABO ta’ani ABOn dadhabee kufee obbaafanna jedhanii yaadu. Kuni murna DIINAA waliin hojjetuu dha.

Ammoo kan osooma kara deemaa ta’anii jiranii (Miseensa ABO hin taane) kan keessa seennee filamna jedhanii salphaatti yaadanis jiru. Isaan kuni akka itti namni jaarmayaa keessatti erga amanamee hojiin ilaalamee booda miseensaan filamu hin beekani. DOOFAA!! Hawwii qofa. Akkanatti kan yaadan Oromoota DIASPORAA ti!

Waa’een HOOGGANAA fi JAARMAYAAN ABO Miseensota isaa qofa ilaallataa adabadhaa!!

Qophaa’aa dhaaluu barbaaddanii kan ABO hoogganuuf bololtanis dura miseensa ta’aa, missensota ABO biratti fudhatamaa fi amanamummaa horadhaa. Hin jarjarinaa! Hojiin qofa akka bakka sanaaf taatan mirkaneessaa!!

Oromia Qeerroo Studio


Maqa Ummata Oromoon Dr. Abiyi Ahmedf gaafi qabna.
1. Yakkamtoon Waraabisi guyya Getachew Asefa, G/kotarar; G/masho kkf Tigire keessa madhefatan yeeroo isaan kara Somale kara Beneshangul Kara Afar lola banan warri nama fixan Tigire jaratu, Waraana Nannoo Tigiray qubaten akka qabaman goochu dhiftan Waraana kana konkoolata 52 Tigira gara Wallagati ergitan ummata naga jeequn maliif??
2. Gaafii ummani Oromoo waregama guda itti kafale jijjirama kana fide Gaafi bu’uura 15 ol ta’an keessa Gaafi tokkiti rawwatan hidhamtoota gadi dhisu isaa iyuu obbo Lammaa Magarastu raawate, gaafin Oromoo hundi maliif ukamfame? wareegama hangasi ga’uu kafalee akkasumati nu dhisu seetan??
3. Yeeroo TPLF waraana leenjifate, uumata fi dargagota Tigirayf waamicha goodhe nu loluf lola labsu kana isiin amoo dhaabilee siyaasa fi ummata tokko goochun akka of irra facisuu goochu irra maliif dulla saba irrati labsitu ummani Hararge fi Wallaga diina? diina yoo ta’ee iyuu TPLF caalaa isiinf diina?
CC. Obbo Lammaa Magarsaf