ABO: Hubachiisa kana waliif daddabarsaa-Oromiyaa 1000056487267 jedhu kun Herrega Baankii ABO akka hin taane hubachiisna.

ABO: Hubachiisa kana waliif daddabarsaa-Oromiyaa 1000056487267 jedhu kun Herrega Baankii ABO akka hin taane jabeessinee hubachiisna.

Lakkoobsi Herrega Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa 1000056487267 jedhu kun Herrega Baankii ABO akka hin taane jabeessinee hubachiisna.
Lakkoobsa kanaan Godinoota Harargee keessatti maqaa dhaabaa dhahatuun ummatni galii akka taasisuuf qaamota adda addaan afanfajjiin akka uumamuuf shiramaa jiraachuun bira ga’ameera. Gochi afanfajjii uumuu kun seera hojmaata Baankii fi kan dhaabaas kan cabse waan ta’eef, ummatni keenya akka hin dogoggorsamne.
Miseensotnii fi deggertootni ABO lakkoobsuma Baankii dhaabaa duraan beekaniin akka dhimma ba’an yaadachiisaa, warreen waldhahiinsaa fi hanna bifa kanaatti bobba’an akka irraa dhaabbatan ABOn ni hubachiisa.