Miillii Fi Daandiin hundumtuu gara FINFINNEETTI ABO!!!!!

Miillii Fi Daandiin hundumtuu gara FINFINNEETTI🅰️🅱️🅾️
Qeerroon Bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamteef Shaambuu simanaa hogantoota ABO Finfinnee handhuura Oromiyaatti taasifamu irratti argamuudhaaf adeemsaa miilaa KM 331 kan ta’u eegalaniiru. Qeerroon Qeerransa

Torban dhufu daandiin hunduu gara Finfinnee geessa!
Suuraan kan #Qeerroo_Gincii koree simannaa ABOf taasifamuuf haala mijeessaa jiranidha.

Qeerroon Shaambuu Miillaan Finfinneetti Ka’an.Qeerroon magaalaa Shaambuu lakkoofsaan 10 ta’an ABO simachuuf miillaan gara Finfinneetti deemuu har’a Fulbaana 6/2018 karaa km 314 Eegalan. Deemsa isaanii kanas eebba maanguddoitaatiin akka eegalan barameera.Qeerroon Naqamtees akkuma kana km 330 miillaan deemanii ABO simachhuuf guyyuma har’aa karaa eegaluu gabaasuun keenya ni beekama. Qeerrooleen kunniin karaa hagana fagaatu fixuuf tilmaamaan yoo xiqqaate torban tokko akka itti fudhatu beekameera.


Sulultaa
Jilii ABO simaannaa ABO qophesuu
Ummataa sulultaa fi Qeerroo Sulee walii
Marii tasiseee
Sulultaa Sanyii Fayyee Garasuu
Qoosaa hin bekuu