ABO: Dhugaa Malee Nagaan Akkamiin Lata; Daba Dhugaa Dhoksuu Kana Eenyutu Dagata?

Dhugaa Malee Nagaan Akkamiin Lata;
Daba Dhugaa Dhoksuu Kana Eenyutu Dagata?
___
Jawaar Mohaammad fi Baqqalaa Garbaa Mootummaa fi ABO jidduutti koree teknikaa ta’anii qabsoon qawwee haa gahu humni hidhate qaama nageenya biyyaatti haa makamu jedhanii, qawween raayyaa fi poolisii harka jirus kan ummatni nageenyi isaa ittiin tikfamu malee kan murnas ykn kan paartii hin tahin jedhanii hanga danda’an dhama’an.

Garuu warri qaxxaamuraan aangootti dhufan Jawaar fi Baqqalaa akasumas hoogganoota ABO siyaasa keessaa maqsuuf jedhanii ‘terrorist, ultranationalist, militarist, violent …’ jedhanii kijibaan yoo himatan kana eenyutu dagata? Warra mootummaaf qawwee galchisiisen qawween nu fonqolchuuf sochootan jedhan. Daba humnaan Oromoo cabsuuf hojjetamu kana eenyutu dagata? Jabaa Oromoon qabu hunda shiraa fi kijibaan hidhanii biyya akkamii eenyuuf ijaaruuf?

“I came from a real tough neighborhood. Once a guy pulled a knife on me. I knew he wasn’t a professional, the knife had butter on it.”
― Rodney Dangerfield


Damballaash Gabramika’el kan dhiiga oromoo dhugaa ture hidhame.