Abiyyi waa’ee Haadha isaa ilaalchisee yeroo sadi sobe: Maaliifi?

Abiyyi waa’ee Haadha isaa ilaalchisee yeroo sadi sobe:

1. Haati kiyya Oromoo Tuulamaati. Isiitu abbaa kiyyayyuu Oromummaa barsiise. (Waggaa lama dura)
2. Haati kiyya Amaara shawaati. (Bara dabre)
3. Haati kiyya warra Ambooti. (Guyyaa har’aa). Haadha isaa sobaan maaf ciisicha dhoorgaa? Abiyyi haadha meeqa qaba laata?