Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad gita isaanii Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo waliin dhimmoota waliinii irratti Onkololeessa 26 bilbilaan mari’ataniiru.

Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad gita isaanii Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo waliin dhimmoota waliinii irratti Onkololeessa 26 bilbilaan mari’ataniiru.

Marii isaaniitiin Ministirri Muummee Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru, keessumaayyuu dubartoonni sadarkaa hooggansaa olaanaatti akka ga’ooman gochuu baay’ee akka dinqisiifatan himaniiru. Gama isaaniitiin deeggarsa barbaachisuun Itoophiyaa cinaa dhaabbachuuf qophii tahuusaanii dubbatan. Erga jijjiiramaa as Itoophiyaan sadarkaa Afriikaatti hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa jiraachuushee ragaa bahuun Itoophiyaa daawwachuufis fedhii akka qaban Ministira Muummee Abiyyi Ahimaditti himuusaanii Waajirri Ministira Muummee beeksiseera.

Shamshadin Taha