Abiyyi Ahimad naasuu keessa jira.

Abiyyi Ahimad naasuu keessa jira. Qeerroon inni tuffatee ture tarkaanfii isaan fudhachaa jiran yoo argu fincaan ofirra gatuu malee hoomtuu isa hin hafne.Haqa Oromoo dhoksanii nageenyi Itoophiyaaf yaadamu abadan hin jiraatu.tarkaanfin eegalame inuma itti fufa.erga karaan nagaa didame nutuu itti beekna.
Itti muddii barbadeessi qabeenya mootummaa.nun beektufuu sirritti nu beekta gatii keetis amma argatta.

Miidhaksaa Abbishuu


Miidhaksaa Abbishuu

“የአረቲስት ሀጫሉ ግደያ እና የጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ”