Abiy Olii Gadi Deemu Dhiisee Oromoo Walii Mari’achuu Qabaa

Abiy Olii Gadi Deemu Dhiisee Oromoo Walii Mari’achuu Qabaa fi M/Barnoota Hinseenee Hullufee Ebbifamu


ODUU AMMEE Oduuwwan jajjaboo Oolmaa Oromiyaa fi Ethiopia Oduu Guyyaa Har’aa

|GAMTAA MEDIA