Abiy humna diina Oromoo hamaa lama itti yaadee filatee ofittiin marsee saba keenya fixaa jira.

Abiy humna diina Oromoo hamaa lama itti yaadee filatee ofittiin marsee saba keenya fixaa jira.

Sheek Abdallah jedhama. Harra Baddeessaatti sirna awwaalchaa irratti dhahan.

Abiy humna diina Oromoo hamaa lama itti yaadee filatee ofittiin marsee saba keenya fixaa jira. Tokko humna Nafxanyaa kan yoomuu Oromoo waliin araara hin qabne. Jarri durattuu beekamaa dha. Kan lammaffaa naqarsoota qabsoo Oromoo keessaa tufaman kan akka Leencoo Baatii, Abbabaa Garasuu, Diimaa Noogoo, Hayiluu Gonfaa faati. Jarri kun mooraa qabsoo Oromoo keessa waan turaniif ciminaa fi laafina keessa keenyaa adda baasanii gabaasuuf. Akka qabsichi Abiyyii fi waahillan isaa Nafxanyootaan salphaatti dhahamu haala mijeessuuf. Oromoo kan nyaataa jiru Nafxanyaa dhiigaan halagaa qofa osoo hin taane Oromoo guyyaa keessa haaloo fi garaaf jecha Nafxanyoomee dha.

Via: Yaya Beshir


“Badeessatti kaleessa mucaa ganna 10 ajjeesan. Harra sirna awwaalcha mucaa kanaarratti ummata shororkeessuuf dhukaasa banan

Yesterday, a 10 year old boy who was murdered by Abiy security forces in Badeyssaa, eastern Oromia. There was a gunfire that terrorize people attended the funeral ceremony.

#OromoProtests #AbiyMustGo