Abiy Ahmed Turki wanii deemeef waan biraatiifi miti Bajata biyyattiittin meeshaa waraana haraawaa

Abiy Ahmed Turki wanii deemeef waan biraatiifi miti Bajata biyyattiittin meeshaa waraana haraawaa

As the saying goes, better to have an enemy that slaps you in the face than a friend who stabs you in the back.
But a friend in need is a friend indeed. Long live Turkey!

Abebe Gellaw

Kanumaa? 

Odeeffannoo kana saffisaan waliif dabarsaa ilmaan keenya kan biyya Turkii jiran biraan naaf gahaa