Abiy Ahmed thought he can muzzle the Oromo people’s voice by shutting OMN studio in Addis Ababa.

Abiy Ahmed thought he can muzzle the Oromo people’s voice by shutting #OMN studio in Addis Ababa.

BB$: Hagayyaa 1/2020
Godina Baalee Aanaa Beeltuu keessatti ajjeefamuu Artis Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu miseensota paartilee siyaasaa Oromoo wajjiin wal qabatee namoonnii 30 ol hidhamuun gabaafame.

Namoonni hidhaman kanneenis dararaan irra gahaa jiraachuu maddeen BBS tti himan.

Aanicha keessatti halkan Art. Haacaaluun ajjeefame irraa kaasee namni baay’een mana hidhaa keesaatti murtii tokko malee dararamaa jira kan jedhu namni jiraattoota keessaa yaada isaa bbsf laate tokko, bulchaan Aanaa Beeltuu Abdunaasir Ahmad Goolee murtii dabaa hidhamtoota irratti murteessuuf humna waraanaa achi buufatee wajiin hojjachaa jira jedha.

Dhimma lagannaa Gabaaf qoqqobii geejjibaa qeerroo labsiteef qophiin taasifamaa jiru maal fakkaata jennee kan gaafanne nama kana, akka aanaa Beeltuutti qophii hunda xumurree jirra jedha.
Guyyaa lagannaa Gabaa fi qoqqobbii diinagdee san irraa jalqabee konkolaataan takka aanaa kana hin seenu, Asillee akka hin baaneef qophaa’a jirra, Hamma hidhamtoonnii siyaasaa Oromoo Obboo Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa, Dr. Shuggut Galataa, Mika’eel Booran, Lammii Beenyaa, Shamsaddin Xahaa, Musxafaa Aseffaa Arafaat Abubakari fi kanneen kumaataman Bilxiginnaan mana hidhatti uggurte hamma gad dhiiftutti falma keenyaa ni finiinsaa jedha.

Haaluma wal fakkaatuun Aanaa Madda Walaabuu keessatti qophiin xumuramee kan jiru yoo ta’u daandii Godina Baalee fi Booranaa wal qunnamsiisuu qeerroon cufuuf haal duree xumuree Hagayya 3 eegaa jirra jedha namni Aanaa Beeltuu irraa BBS f odeeffannoo kenne.

BB$: ODUU OOLMAA OROMIYAA (Hagayya 1/2020)

Abiy Ahmed thought he can muzzle the Oromo people’s voice by shutting #OMN studio in Addis Ababa. He didn’t know #OMN has many studios around the world.
Here both #OMN and the well-funded #OBN are premiering live transmissions at the same time. But look at the number of audiences each has. 10K vs 461!

If I were Abiy, I would cry!

– Malka Hawas

Somali Region News