ABIN Fii ABIY garaagarummaan isaanii N fi Y qofaadha. Warri jettan deebii sirrii deebistan

ABIN Fii ABIY garaagarummaan isaanii N fi Y qofaadha. Warri jettan deebii sirrii deebistan
የአርቲስት ሴና ሰለሞን እናት ናቸው፣ ልጃቸው ያለችው ሚኒሶታ፣ ኦሕዴድ “ልጅሽ ጫካ ገብታ ከኦነግ ተቀላቅላለች” በሚል ሰበብ እንዳሰሯቸው መረጃዎች እየወጡ ነው፣
አሸባሪነት በየፈርጁ!

Barri Bilisummaa akkana malee!
“Haadha Weelliftuu fi Qabsooftuu Seenaa Solomoon dha Maa’ikalaawii fi Qaallittitti Seenaa gaafachuu yeroo deddebii’an baay’ee nu jajjabeessu turan, Oromoof hidhaan dabaree waan taheef har’a isaan hidhaa jiru Waaqayyoo isin haa hiikuu Haadhakoo.”

Haati Artist Seenaa Solomoon Qeellam Wallaggaa Ona Gaawoo Qeebbee magaalaa Qeebbeetti hidhamuun dhaga’ame.

Sababiin haati Seenaa hidhamteef yaada “Seenaan bosona jirti” jedhuun tahuun barameera.

Artist Seenaa Solomoon yeroo ammaa Minisootaa Amerikaatti argamti.

Dhiheenya kana Artist Seenaa Solomoon fiilmii ishee Xiqii jedhu Canada magaalaa Edmontonitti agarsiisaa akka turtes midiyaaleen Hawaasaa facaasaa turan.