‘Abdiinis, hawwiinis, abjuunis laga gama jira’ – Piroof Mararaa Guddinaa

‘Abdiinis, hawwiinis, abjuunis laga gama jira’ – Piroof Mararaa Guddinaa

Sosochii barattoota Itoophiyaarraa kaasee naannoo walakkaa jaarraatif siyaasa biyyattii keessatti hirmaachaa kan jiran Piroofesar Mararaa Guddinaa turtii addaa BBC wajjin taasisaniin, waa’ee filannoo, jireenya siyaasaafi kaanirratti dubbataniiru.

Who is “one-Shane”? It proved who is that monster!!! Abiy himself!!