ONN : Breaking News Abdii Illee mana murtiitti dhiheeysuuf qophiin xumuramee jira.

ONN:Breaking News Abdii Illee mana murtiitti dhiheeysuuf qophiin xumuramee jira.hagayya 27/2018

Dhugaan Ni Qallatti Malee Hincittu

Ummata irratti yakka raawwachuun kufaatii kufanii hin kaane hordofsiisa. Pirezidaantiin Naannoo Sumaalee, Abdii Mahaammad, toohannoo seeraa jala oolaniiru.

ABOn Nagaadha, jaalala, Bilisummaadha!!!

ABO nagaa barbaaduu har’a qofaa hin ibsine, rakkoon Oromoo fi Oromiyaa irra ga’aa jiru karaa nagaa akka dhumatuuf akka gaafatetti ture, amma illee harka nagaaf qabu isa hiixataa ba’e hin dachaafanne.

ABOn nagaadha, jaalala, Bilisummaadha. Haala adeemsa karaa nagaa amma deemaa jiru kana keessatti illee ABO dursee lola dhaabuun fedhummaa nagaaf qabu muldhisa. Gama warra mootummaa Itoophiyaatiin amma illee kun akka deebii hin arganne namuu ni hubata. Isa kana ABO ijoo dubbii kaleessa baase irratti hubachiifameera. Kanaafuu itti gaafatamtoonni ykn bulchitoonni Itoophiyaa har’aa akkuma afaan nagaa haasa’an kanaan labsii waraana dhaabuu illee hatattamaan labsuu qabu.

Kana ta’uu baannaan madaan keenya 1991/2 sun amma illee hin qoorre. Lama na hin suufan jette jaartiin jedhani, uummanni Oromoo amma illee deebii quubsaa eegaa jira. ABO ga’ee isaa ifaa fi kallattiin ba’achaa jiraachuu hojiin agarsiisaa jira. Araaraa buusuuf ga’een isaa ol aanaadha, labsii waraana dhaabuu darbees jila isaa biyya keessatti ergeera. Gama mootummaatiinamma illee qaawwaatu jiraa gara nagaatti as siqaa, afaan qobaan miti.


Akka maddeen amanamoon jedhanitti Abdi Ileen kan toyannoo jala oole tureera, garuu labsuun hin barbaachifne. Walgahii EPRDF dheengaddaatu eegamaa ture. Warri TPLF walgahii sana fayyadamanii dhiibbaa gochuudhaan Abdi Ilee hiiksisuu fi immunity isaa eegsisuuf hidhatanii falmaa turaniif. Yoo Abdi Ileen tuqame naannoo san tasgabbeessuun hin danda’amu, inumaa naannochi Itoopyiyaa irraa akka fottoqu godhama olola jedhuun warri Wayyaanee dachii balleessaa turani. Garuu walgahicha irratti yaadni gama kaanii waan moohateef hireen Abdi Ilees seeratti dhihaachuu taate. Har’a akka hidhamuun isaa labsamu kan godhames eega haalli naannoo Soomaalee toyannaa jala ooluun mirkanaawee booda.

Miidiyaan Sagalee Wayyaanee kan dur yoo titiifni illee Abdi Ilee irratti teesse akkam tuqama jedhee dheekkamu har’a gab jedhee jira. Rogeeyyiin Wayyaanees akka dur xaxxaaxa’aa hin jiran. Hanga ammaatti yaada hin kennanne. Dhugaan oolee bulee akkasumatti injifanta. Kan itti aanus walumaan laaluuf umrii nuuf haa kennu.

Yaya Beshir