Abdi ile :Uummata magaalaa jijjiga fi naannoo jiraatu Dirqaman Hiriira

Uummata magaalaa jijjiga fi naannoo jiraatu Dirqaman Hiriira baasun

Abdi ile  yesterday

Uummata magaalaa jijjiga fi naannoo jiraatu Dirqaman Hiriira baasun sochii naannoo Oromiyaa keessa fi Naannoo Amhaara keessatti godhama jiru sirna Dargii deebiisuf jechuu akka balaleefatan godhamanii jiru .akkasuma Abdi ile sochii naannoo Oromiyaa fi Amhaartii mootumma keenya irratti godhama jiru sirna dargii deebiisufi kana Ammo nutti hin fudhanu ! yoo kan Sirnii federaalaa Amma jiru kan jijjiramu tahee nuttis Akka mootumma naannoo shaniiti ( K/ 39) akka itti fayyaadamun eenyu nun dhoorgu . Of dandeenye jiraachun Dirqama . Kanaafu Abdi ile jijjirama siyaasa biyyaatti San keessatti tahuu wayyaannen ala dura akka dhaabatu ifan ifatii dubatu jiru . Sochii Oromiyaa keessatti godhama jiru balaleefachu bira darbee oromo daanga baldhiifachuf jechuun olola jira .

Solidarity-Famous Oromo and Ogadeni artists release new song of solidarity
Elemo, Mahdi & Aden (Dinne)


1 Comment

  1. Abdii Iley is TPLF’s killing robot. From his actions, one can read what the Woyanees are planning and executing.

Comments are closed.