Abbootiin Seeraa Itoophiyaa ‘ethio-telecom’ himachuufi

Abbootiin Seeraa Itoophiyaa ‘ethio-telecom’ himachuufi

Gurmuun abbootii seeraa Itoophiyaa Intarneetni guyyaa waliitti aanan saddeetiif baduu isaa waliin walqabatee ethio-telecom himachuufi.

(bbcafaanoromoo)–Mirga lammiileen odeeffannoo akka argatan heerrii biyyaa mirkaneesseef kaampaniin kun waan irraa mulqeef himanna jedhan Yunivarsiitii Samaraattii barsiisaan seeraa fi gorsaan mirgoota dijitaalaa obbo Yohaannis Inniyeew.

Adeemsi seeraa kun yeroo dheeraa fudhachuu malus, lammiileen kaampaniiwwan himachuu akka danda’aniis hubannoo uumuu feenaa jedhan.

Sababni Intarneetiin adda citeef Itiyoo-Telekoom gaafatamee rakkoon mudate maal akka ta’e akka hin beekne ibseera.

Namoonnii baayyeen adda cituu Inatrneetaaf sababni qormaata biyyaalessaa ta’uu akka malu himanis, qaamni mootummaa dhuguma sababni isuma ykn lakki jedhus hin argamne.

Magaalaa Finfinnee fi magaalota gurguddoo muraasa keessatti Jimaata gara galgalaa eegalee Intarneetiin deebi’us,tajaajilli ergaa gabaaba hin hojjetu.

Obbo Yohannis Inniyew, biyya keenyatti intarneetni adda cituun akka dhimma guddaatti hin ilaalamu malee biyyoota Afrikaa biroo keessattillee ni himachiisaa jedhu.

”Lammileen Burundii, Taanzaaniyaa fi Yugaandaa fa’a Intarneetiin adda yoo citu kaampaaniiwwan tajaajila kennan himatu . Biyyoonni kaan akka salphaatti bira hin darban.”

Seekarrii ‘Telecom’ gara dhuunfaattis dabarfamuuf yaadamaa waan jiruuf, fuula durattis gochi seeraan alaa akkanaa akka hin raawwanne akeekkachiisas jedhu.

Sababa adda cituu Intarneeti dhiibbaan hin malle hedduun qaqqabaniis ,nuti gara caalu mirga yaada ofii ibsachuufi odeefannoo argachuurratti xiyyeeffannee ‘Ethio-telecom’ himanna jedhu obbo Yohaannis.

Akka dhaabbanni bilisummaa tajaajila Intarneetaa hordofu Netblocks, jedhutti, tajaajilli Intarneetii guyyaa tokkoof yoo adda citu Itoophiyaan doolaara miiliyoona 4.5 dhabsiisa.