Site icon Kichuu

Abbootiin Gadaa fi Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa akkaataa sirni Ayyaana Irreechaa

Abbootiin Gadaa fi Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa akkaataa sirni Ayyaana Irreechaa bara 2014 itti kabajamu irratti Adaamaatti mari’ataa jiru.
 
Marii kanarratti Abbootiin Gadaa wiirtuuwwan Gadaa mara irraa bakka bu’anii fi hoggantoonni Biiroolee Oromiyaa irraa dhufan argamaniiru.
Mariin kun guyyaa tokkoof kan turu yoo ta,u, waan marii kanaan itti waliif galamee fi murtaa’e,Argaa dhageettii OBS galgalaatiin bal’inaan ni dhiheessina.
Abdii Gadaatu gabaase.
OBS filannoo Ummataa.

Oromia Broadcasting Service – OBS

Exit mobile version